Weksle w teorii i praktyce


Wstęp

Rozdzial I
Definicja weksla i jego rodzaje

1.1. Historia weksla
1.2. Pojecie weksla i jego funkcje
1.3. Przyklady weksli
1.3.1. Weksel kaucyjny
1.3.2. Weksel wlasny
1.3.3. Weksel trasowany
1.3.4. Blankiet urzedowy


Rozdzial II
Elemetnty ustawowe weksla

2.1. Polskie prawo wekslowe
2.2. Ksiegowanie weksli
2.3. Oplata skarbowa
2.4. Klauzule wekslowe


Rozdzial III
Weksel na rynku wierzytelnosci

3.1. Rola weksli
3.2. Przenoszenie uprawnien
3.3. Przelew wierzytelnosci
3.4. Weksel jako forma wniesienia wadium i
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy


Slowniczek wekslowy
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>