Pranie brudnych pieniedzy


Wstęp………2

Rozdzial I.
System bankowy w Polsce………4

1.1. Organizacja systemu bankowego………4
1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8
1.3. Banki komercyjne w Polsce………14
1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23


Rozdzial II.
Pojecie i istota prania brudnych pieniedzy………27

2.1. Informacje ogólne………27
2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30
2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34
2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44


Rozdzial III.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58

3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58
3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61
3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69
3.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji………71


Rozdzial IV.
Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy podejmowane przez instytucje finansowe………75

4.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych………75
4.1.1. Gromadzenie informacji………75
4.1.2. Przetwarzanie danych………78
4.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych………82
4.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach………85
4.3. Pranie brudnych pieniedzy a tajemnica bankowa………88
4.4. Rola banku centralnego w przeciwdzialaniu praniu brudnych pieniedzy………92


Zakończenie………97
Bibliografia………100

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>