Techniki zawierania umów czarterowych


Wstęp………2

Rozdzial 1.
Uwarunkowania rynkowe zawierania umów czarterowych………5

1.1. Transport morski – ogólna charakterystyka………4
1.2. Charakterystyka zeglugi trampowej (nieregularnej)………13
1.3. Warunki rynku frachtowego………19
1.3.1. Popyt i podaz jako czynniki kształtujące rynek frachtowy………20
1.3.2. Rozleglosc operacji – oddalenie od siebie dysponentów tonazu i towaru………26
1.3.3. Mechanizm kształtowania się stawek frachtowych w zegludze nieregularnej……….27


Rozdzial 2.
Procedura zawierania umów czarterowych………30

2.1. Faza wstepna – poszukiwanie tonazu i glówne warunki………30
2.2. Analiza przypadku – negocjowanie stawki frachtowej przy transporcie wegla………34
2.3. Analiza przypadku – negocjacje warunków glównych przy transporcie siarki………40


Rozdzial 3.
Sposób wyboru i techniki wypelniania formularzy czarterowych………49

3.1. Rodzaje formularzy czarterowych………49
3.2. Budowa i charakterystyka czarteru na podróz………53
3.3. Techniki wypelniania i interpretacja warunków czarteru na podróz………56
3.3.1. Klauzula 1………56
3.3.2. Zaladunek………58
3.3.3. Wyladunek………67
3.3.4. Zaladunek i wyladunek………73
3.3.5. Podsumowanie………78


Zakończenie………79
Zródla………81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>