Równosc kobiet i mezczyzn w prawie pracy


Wstęp ……… 4

Rozdzial I
Równosc kobiet i mezczyzn jako konstytucyjne prawo czlowieka

1.1. Historyczny rys zagadnienia ……… 7
1.2. Konstytucyjna zasada równości i jej gwarancje ……… 9


Rozdzial II
Dyrektywy wspólnotowe jako czesc miedzynarodowego prawa pracy

2.1. Koncepcja równości kobiet i mezczyzn w prawie wspólnotowym ……… 27
2.1.1. Uwagi wstepne ……… 27
2.1.2. Formalna równosc praw i równosc faktyczna ……… 28
2.1.3. Równosc numeryczna i równosc zróznicowana ……… 30
2.1.4. ‚Równosc traktowania’ i ‚równosc szans’ ……… 34
2.1.5. Równosc wzgledna, opisowa, neutralna, postrzegajaca kobiete indywidualnie ……… 35
2.2. Eliminacja dyskryminacji w pracy ze wzgledu na plec ……… 37
2.3. Zakaz dyskryminacji w dziedzinie wynagrodzenia ……… 44
2.3.1. Pojecie ‚wynagrodzenia’ w prawie wspólnotowym ……… 44
2.3.2. Jednakowa praca. Praca jednakowej wartosci ……… 48
2.4. Zakaz dyskryminacji w dziedzinach dostepu do pracy,szkolenia, awansu, warunków pracy ……… 54
2.5. Molestowanie seksualne jako przejaw dyskryminacji ……… 63
2.6. Formy i srodki przeciwdziałania dyskryminacji ……… 68


Rozdzial III
Równosc kobiet i mezczyzn w polskim prawie pracy

3.1. Zasada równości jako podstawowa zasada prawa pracy ……… 71
3.2. Zasada równoprawnego traktowania w świetle przepisów pozakodeksowych ……… 86
3.2.1. Zakazy zatrudniania kobiet przy okreslonych rodzajach prac ……… 86
3.2.2. Urlop wychowawczy ……… 87
3.2.3. Zasilki ……… 94
3.3. Środki prawne przeciwdziałania praktykom dyskryminacyjnym ……… 98
3.4. Implikacje dla prawa polskiego wynikajace z dostosowywania przepisów do prawa Unii Europejskiej ……… 100


Rozdzial IV
Zasada równoprawnego traktowania w normach miedzynarodowego prawa pracy

4.1. Podstawowe zagadnienia na temat praw kobiet w kontekscie praw czlowieka ……… 114
4.2. Zasada równości w świetle konwencji Miedzynarodowej Organizacji Pracy ……… 115
4.3. Równoprawne traktowanie kobiet i mezczyzn w uchwalach organów Narodów Zjednoczonych ……… 124
4.4. Zalecenia dotyczace równoprawnego traktowania wedlug dokumentów Rady Europy ……… 129


Zakończenie ……… 132
Bibliografia ……… 135

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>