Przestepstwa komputerowe.


Wstęp………..5

Rozdzial 1.
Rys historyczny..8

Rozdzial 2.
Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13

2.1. Skala zjawiska……… 13
2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14


Rozdzial 3.
Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21

3.1. Pojecie przestępstwa komputerowego……… 21
3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23
3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25
3.2.2. Podsluch (art. 267 ? 2 k.k.)………..29
3.2.3. Naruszenie integralnosci komputerowego
zapisu informacji (art. 268 ? 2 k.k.)……… 31
3.2.4. Sabotaz komputerowy (art. 269 ? 1 i 2 k.k.)………..37
3.3. Przestepstwa komputerowe przeciwko wiarygodnosci
dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pienieznemu………..41
3.3.1. Zagadnienia wstepne………..41
3.3.2. Falszerstwo komputerowe (art. 270 ? 1 k.k.)……… 42
3.3.3. Zniszczenie lub pozbawienie mocy dowodowej
dokumentu elektronicznego (art. 276 k.k.)………..44
3.3.4. Nierzetelne prowadzenie dokumentacji
działalności gospodarczej (art. 303 k.k.)………..46
3.3.5. Falszowanie kart platniczych (art. 310 k.k.)………..47
3.4. Przestepstwa komputerowe przeciw mieniu…………51
3.4.1. Zagadnienia wstepne………..51
3.4.2. Kradziez programu komputerowego
(art. 278 ? 2 k.k.)………..52
3.4.3. Podlaczenie się do cudzego aparatu
telefonicznego (art. 285 k.k.)………..55
3.4.4. Oszustwo komputerowe (art. 287 k.k.)………..57
3.4.5. Paserstwo programu komputerowego
(art. 293 ? 1 k.k.)………..61
3.5. Inne typy przestepstw komputerowych……… 63
3.5.1. Szpiegostwo komputerowe (art. 130 ? 3 k.k.)………..63
3.5.2. Sprowadzenie stanu powszechnego
niebezpieczenstwa (art.165 k.k.)………..66

Rozdzial 4
Zapobieganie i zwalczanie przestepczosci komputerowej………..69

4.1. Czynniki utrudniajace sciganie i wykrywanie
przestepstw komputerowych………..69
4.2. Prewencja………..71


Zakończenie………..74
Bibliografia………..77

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>