Ochrona posiadania


Wstęp ………. 4

Rozdzial I
Geneza instytucji posiadania

1.1. Posiadanie w prawie rzymskim ………. 8
1.2. Elementy posiadania ………. 10
1.3. Natura i skutki prawne posiadania ………. 11
1.4. Rodzaje posiadania ………. 12
1.5. Nabycie i utrata posiadania ………. 15
1.6. Ochrona posiadania ………. 17
1.7. Posiadanie w sredniowieczu ………. 24


Rozdzial II
Posiadanie jako przedmiot ochrony

2.1. Istota posiadania ………. 27
2.2. Wladztwo faktyczne nad rzecza ………. 30
2.3. Element woli ………. 34
2.4. Przedmiot posiadania ………. 40


Rozdzial III
Rodzaje posiadania

3.1. Posiadanie samoistne i zalezne ………. 43
3.2. Posiadanie w dobrej i w zlej wierze ………. 51
3.3. Posiadanie zgodne z tytulem prawnym i bez tytułu prawnego ………. 55
3.4. Posiadanie niewadliwe i wadliwe ………. 56


Rozdzial IV
Ochrona posiadania wlasnym dzialaniem

4.1. Uwagi wstepne ………. 58
4.2. Obrona konieczna ………. 59
4.3. Dozwolona samopomoc ………. 64


Rozdzial V
Roszczenie posesoryjne

5.1. Uwagi ogólne na temat sadowej ochrony posiadania ………. 68
5.2. Przeslanki realizacji roszczenia o ochrone posiadania ………. 71
5.3. Tresc roszczenia o ochrone posiadania ………. 74
5.4. Czynna i bierna legitymacja procesowa ………. 75
5.5. Zgodnosc posiadania ze stanem prawnym ………. 81
5.6. Termin dochodzenia roszczenia o ochrone posiadania ………. 83
5.7. Roszczenie o wstrzymanie budowy – art. 347 k.c. ………. 84
5.8. Orzeczenie o przywróceniu posiadania i jego skutki ………. 93


Zakończenie ………. 96
Bibliografia ………. 98

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>