Kategoria: Transport

Prace z dziedziny Transport . Tematy, spisy treści, plany prac. Prace magisterskie, prace licencjackie jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.

Analiza jakości usług transportu zbiorowego komunikacji miejskiej w Warszawie

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka usług transportowych 1.1. Charakterystyka usług transportowych……….6 1.2. Istota usług transportu miejskiego ……….10 1.3. Rola transportu zbiorowego w funkcjonowaniu miasta………. 15 Rozdział 2 Charakterystyka logistyki usług komunikacji miejskiej 2.1. Organizacja transportu komunikacji miejskiej………. 19 2.2. Charakterystyka komunikacji miejskiej w Warszawie………. 20 Rozdział 3 Poziom zadowolenia klienta z usług komunikacji miejskiej w Warszawie 3.1. Analiza jakości usług komunikacji miejskiej w Warszawie ……….41 3.3. Kierunki rozwoju komunikacji miejskiej w Warszawie w celu poprawy satysfakcji pasażerów ……….66 Zakończenie ……….68 Bibliografia ……….69 Spis RysunkóW………. 71 Spis Tabel ……….72 Spis Wykresów………. 74 Spis Załączników………. 75 Opis zawartości pracy: Celem pracy jest…

Przewóz ładunków niebezpiecznych transportem drogowym na terenie Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Główne zagadnienia dotyczace transportu drogowego 1.1. Definicja transportu drogowego………..5 1.2. Charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu drogowego ………..9 1.3. Regulacje prawne transportu w Polsce i UE………..13 Rozdział 2 Charakterystyka i oznakowanie materiałów niebezpiecznych 2.1. Charakterystyka ogólna materiałów niebezpiecznych………..16 2.2. Oznakowanie materiałów niebezpiecznych………..18 2.3. Rodzaje i oznakowanie opakowań………..22 Rozdział 3 Przewóz materiałów niebezpiecznych 3.1. Najistotniejsze problemy przewozowe………..26 3.2. Wymagania dla punktów przeładunkowych………..29 3.3. Regulacje prawne w zakresie transportu ładunków niebezpiecznych………..32 Rozdział 4 Analiza przewozu materiałów niebezpiecznych 4.1. Bezpieczeństwo transportu ładunków niebezpiecznych………..37 4.2. Przewóz ładunków niebezpiecznych środkami transportu………..50 4.3. Przewóz ładunków niebezpiecznych w Polsce i Unii Europejskiej………..53 Zakończenie………..61 Bibliografia………..63 Spis tabel…

Zarządzanie ryzykiem w procesie transportu na przykładzie działań dostawcy usług logistycznych

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Ryzyko i proces zarządzania nim 1.1. Definicje ryzyka i pojęcia z nim związane 1.2. Klasyfikacja i rodzaje Zagrożeń 1.3. Zarządzanie ryzykiem Rozdział 2 Ryzyko w procesach transportu 2.1. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie drogowym 2.2. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie morskim 2.3. Ryzyko i sposoby jego ograniczania w transporcie lotniczym Rozdział 3 Dostawca usług logistycznych, firma DHL 3.1. Certyfikaty i standardy 3.2. Wymagania wobec podwykonawców 3.3. Ubezpieczenia 3.4. Działania techniczno-organizacyjne 3.5. Podsumowanie Zakończenie Bibliografia Opis zawartości pracy: Celem, jaki został zdefiniowany dla niniejszej pracy, było przedstawienie weryfikacja i ocena działań bezpieczeństwa na przykładzie…

Rola transportu tramwajowego oraz oczekiwania i możliwości jego współczesnego rozwoju we Wrocławiu

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Transport zbiorowy w mieście – założenia ogólne 1.1. Rola komunikacji miejskiej……….. 6 1.2. Charakterystyka miejskiego transportu szynowego ………..15 Rozdział II Historia tramwajów we Wrocławiu 2.1. Początki miejskiej komunikacji szynowej – tramwaj konny……….. 26 2.2. Tramwaje elektryczne 1893-1945 ………..31 2.3. Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej po 1945 r………… 37 Rozdział III Infrastruktura tramwajowa we Wrocławiu, w porównanie do wybranych dużych miast w Polsce 3.1. Sieć i zasilanie ………..42 3.2. Tory……….. 47 3.3. Tabor……….. 69 3.4. Porównanie infrastruktury polskich miast ………..72 Rozdział IV Aktualnie realizowane zadania przewozowe we Wrocławiu……….. 77 Rozdział V Organizacja, finansowanie i koszty komunikacji tramwajowej ………..80 Rozdział…

Funkcjonowanie i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa transportu samochodowego na przykładzie firmy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Przedsiębiorstwo transportowe na rynku globalnym w świetle literatury przedmiotu 1.1. Znaczenie i rozwój transportu w gospodarce rynkowej 1.2. Przedsiębiorstwo transportowe na globalnym rynku 1.3. Przedsiębiorstwo transportowe a ekonomika 1.4. Przedsiębiorstwo transportowe a zarządzanie 1.5. Zarządzanie działalnością transportową pod kątem informacji ekonomiczno- finansowej 1.6. Modele zachowań działalności transportowych na rynku Rozdział II Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania transportu samochodowego 2.1. Środki transportowe 2.2. Infrastruktura drogowa 2.3. Zaplecze obsługowo-naprawcze 2.4. Materiały techniczno-eksploatacyjne 2.5. Uwarunkowania prawne Rozdział III Charakterystyka przedsiębiorstwa jerzak trans 3.1. Geneza i rozwój 3.2. Strategia, struktura organizacyjna i zasoby 3.3. Profil działalności 3.4. Klienci firmy Rozdział IV…