Koncepcja doskonalenia organizacji wewnętrznych procesów transportowych w przedsiębiorstwie XYZ Sp. z o.o., w Wałbrzychu

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Logistyka i transport w literaturze

1.1. Pojęcie transportu wewnętrznego oraz logistyki w literaturze
1.2. Zadania oraz funkcje transportu wewnętrznego i logistyki
1.3. Ciągniony system produkcji
1.4. Zarządzanie systemem logistycznym


Rozdział 2
Miejsce i rola transportu wewnetrznego na terenie przedsiębiorstwa

2.1. System kanban – sterowanie produkcją

Rozdział 3
Charakterystyka firmy XYZ

3.1. Historia zakładu oraz podstawowe dane
3.2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa

Rozdział 4
Procesy wewnątrztransportowe

4.1. Layout hali produkcyjnej
4.2. Analiza standaryzacji stanowisk pracy w transporcie wewnętrznym
4.3. Koszty transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
4.4. Analiza etapów procesów przed-transportowych
4.5. Transport wewnętrzny firmy

Zakończenie
Streszczenie
Bibliografia