Tag: praca licencjacka

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial I Wspólczesna bankowosc elektroniczna 1.1. Bankowosc elektroniczna – pojecia i zakres ……….6 1.2. Narzedzia bankowosci elektronicznej ……….10 1.3. Korzysci dla banków i klientów z uslug elektronicznych ……….16 1.4. Zagrozenia zwiazane z bankowoscia elektroniczna ……….20 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan………. 24 2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….26 2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 28 2.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji ……….29 2.5. Organizacja i przebieg badan ……….30 Rozdzial III Analiza bankowosci elektronicznej na podstawie przeprowadzonej ankiety………. 31 3.1. Charakterystyka badanych………. 31 3.2. Wyniki badan………. 33 3.3. Wnioski ……….46 Zakonczenie ……….49 Bibliografia………. 52 Monografie……….52…

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17 1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19 1.3.3. Inwestorzy indywidualni ………. 21 Rozdzial II Rynek inwestycji mieszkaniowych w Polsce 2.1. Charakterystyka rynku mieszkaniowego w Polsce ………. 25 2.2. Podstawowe formy inwestowania na rynku mieszkaniowym w Polsce ………. 30 2.3. Zródla finansowania nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce ………. 35 2.4. Stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 38…

Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial 1 Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4 1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9 Rozdzial 2 Charakterystyka dyscypliny 2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12 2.2 Rodzaje aerobiku ……….13 2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15 2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16 Rozdzial 3 Charakterystyka badanych ……….17 Rozdzial 4 Zastosowane metody badan ……….18 Rozdzial 5 Analiza wyników badan ……….23 5.1 Rozwój fizyczny ……….24 5.2 Sprawnosc motoryczna ……….26 Wnioski ……….30 Aneks ……….31

Olimpizm w Starozytnym Rzymie prawda czy mit ?

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Etos olimpizmu w starozytnej Grecji. 1.1 Geneza igrzysk olimpijskich………..5 1.2 Idee antycznego olimpizmu………..17 Rozdzial 2 Starozytny Rzym. 2.1 Poczatki starozytnego Rzymu………..23 2.2 Spoleczenstwo rzymskie………..28 2.3 Przesladowanie chrzescijan………..34 2.4 Munera – walki Gladiatorów………..38 Rozdzial 3 Dziedzictwo sportu antycznego………..52 Zakonczenie………..64 Bibliografia………..66 Spis ilustracji………..68 Streszczenie………..69

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku

Przez administrator

Wstep……….5 Rozdzial I Policja w Polsce ……….7 1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7 1.2 Historia Policji w Polsce……….11 1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15 1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18 Rozdzial II Kobiety na rynku pracy w Polsce 2.1 Zatrudnienie i problem bezrobocia kobiet w Polsce……….24 2.2 Kobiety w tzw. ,,meskich zawodach’’……….27 2.3 Problem dyskryminacji kobiet……….31 Rozdzial III Analiza sytuacji kobiet w Policji po 1989 roku. 3.1 Dane statystyczne……….37 3.2 Analiza wybranych przypadków……….41 3.3 Wnioski z badan wlasnych……….43 Zakonczenie……….46 Bibliografia……….47 Spis tabel i rysunków……….51 Aneks……….52

Bankowość elektroniczna jako element nowoczesnego systemu usług bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego

Przez administrator

Wstep………… 4 Rozdzial I Istota i rozwój bankowosci elektronicznej 1.1. Pojecie i zasady dzialania bankowosci elektronicznej …………6 1.2. Podzial bankowosci elektronicznej………… 8 1.3. Dynamika zmian w e-bankowosci …………13 1.4. Konkurencyjnosc oferowanych uslug w sektorze bankowym …………15 1.5. Zagrozenia oraz zabezpieczenia stosowane w bankowosci elektronicznej …………17 1.5.1. Zagrozenia w korzystaniu z e-bankowosci …………17 1.5.2. Bezpieczenstwo uslug w bankowosci elektronicznej …………20 Rozdzial II Charakterystyka banku spóldzielczego w wysokiej 2.1. Bankowosc spóldzielcza w Polsce………… 22 2.1. Rozwój Banku Spóldzielczego w Wysokiej – rys historyczny………… 25 2.3. Oferta Banku Spóldzielczego w Wysokiej …………27 2.4. Struktura organizacyjna Banku Spóldzielczego w Wysokiej………… 38 Rozdzial III Uslugi…

Systemy sterowania ruchem w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Przez administrator

1. Wstep ……….5 1.1 Uwagi wstepne ……….5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem ……….8 1.3 Specyfika transportu kolejowego………. 9 1.4 Wybrane katastrofy kolejowe w Polsce i na swiecie ……….12 1.5 Bezpieczenstwo w ruchu kolejowym ……….13 1.6 Sformulowanie celu i zakresu pracy ……….18 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów sterowania ruchem kolejowym 2.1 Zadania urzadzen sterowania ruchem kolejowym………. 19 2.2 Charakterystyka procesu sterowania ruchem ……….19 2.3 Infrastruktura zewnetrznych i wewnetrznych urzadzen sterowania ruchem kolejowym ……….22 2.4 Klasyfikacja urzadzen systemów sterowania ruchem kolejowym ……….29 3. Sterowanie ruchem na liniach kolejowych ……….34 3.1 Zasady prowadzenia ruchu na linii kolejowej………. 36 3.2 Blokada liniowa 36…

Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy na stanowiskach roboczych na przykładzie stanowiska pracy spawacza

Przez administrator

1. Wstep………. 5 1.1 Uwagi wstepne………. 5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem………. 5 1.3 Podstawowe akty prawne zwiazane z tematem………. 6 2. Szkolenie wstepne ogólne na stanowiskach roboczych. 2.1 Cel szkolenia wstepnego ogólnego………. 6 2.2 Uczestnicy szkolenia………. 7 2.3 Osoba prowadzaca szkolenie………. 7 2.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 7 2.5 Program szkolenia wstepnego na stanowiskach roboczych………. 7 2.6 Potwierdzenie odbycia szkolenia oraz wzór dokumentu………. 9 3. Instruktaz stanowiskowy na stanowiskach roboczych. 3.1 Cel instruktazu stanowiskowego………. 10 3.2 Uczestnicy szkolenia………. 10 3.3 Osoba prowadzaca instruktaz………. 10 3.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia………. 11 3.5 Program instruktazu stanowiskowego na stanowiskach…

Rodzina zastępcza jako szansa na normalne życie dziecka

Przez administrator

Wstep………..8 Rozdzial I Instytucja rodziny zastepczej. 1.1. Definicja rodziny zastepczej………..10 1.2. Prawne regulacje funkcjonowania rodziny zastepczej w Polsce………..11 1.2.1. Sposoby powolywania instytucji rodziny zastepczej………..11 1.2.2. Dobór rodziców zastepczych do potrzeb dziecka………..14 1.2.3. Kierowanie dzieci do rodzin zastepczych………..16 1.2.4. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastepczej – zycie w nowej rodzinie………..17 Rozdzial II Potrzeby dziecka i elementy jego rozwoju. 2.1. Rodzaje potrzeb dziecka………..21 2.2. Rozwój emocjonalny, spoleczny i moralny dziecka………..28 2.3. Prawa i obowiazki rodziny zastepczej wobec dziecka………36 2.4. Problemy rodzin zastepczych wobec potrzeb dziecka………..38 Rozdzial III Stosunki rodziców i dzieci. 3.1. Relacje rodzinne w rodzinach pelnych i zastepczych………..43 3.2. Spedzanie wolnego czasu…

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Kredyt i rynek nieruchomosci mieszkalnych jako kategorie ekonomiczne 1.1 Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.2 Rynek nieruchomosci mieszkalnych w Polsce w latach 2010-2019 1.3 Pojecie i klasyfikacja kredytów Rozdzial 2 Kredyt hipoteczny w PLN jako zródlo finansowania nabycia nieruchomosci mieszkalnych 2.1 Kredyt hipoteczny w PLN i jego istota 2.2. Kredyt hipoteczny w walucie obcej i jego istota Rozdzial 3 Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomosci mieszkaniowych w Polsce na przykladzie banku PKO BP 3.1. Pakiet uslug kredytowych swiadczonych przez PKO BP SA w ofercie dla klientów rynku mieszkaniowego 3.2. Wnioski Zakonczenie Bibliografia

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Miedzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojecie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdzial II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek wewnetrzny 2.5.System podatkowy 2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.1.Raje podatkowe zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania 2.5.1.2.Raje podatkowe nie zwiazane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania Rozdzial III Zastosowanie rajów podatkowych w miedzynarodowym planowaniu podatkowym 3.1. Barbados 3.2.Jersey 3.3. Konfederacja Szwajcarska 3.4. Ksiestwo Lichtenstein 3.4 Ksiestwo Monako 3.5 Republika Cypru 3.6 Wielkie Ksiestwo Luksemburga.…

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie

Przez administrator

Wstep……… 5 Cel pracy ………6 Metody badan i zródla informacji……… 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Swiadomosc ekologiczna……… 8 3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12 3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23 Rozdzial II Rozwój ekoturystyki w Polsce i na swiecie 1. Ekoturystyka na swiecie ………28 2. Ekoturystyka w Polsce ………33 3. Walory turystyczne Polski……… 36 4. Wady i zalety ekoturystyki……… 36 5. Prognozy rozwoju turystyki na swiecie……… 37 Rozdzial III Ekoturystyka na przykladzie województwa podkarpackiego 1. Charakterystyka województwa podkarpackiego……… 39 2. Baza noclegowa województwa podkarpackiego……… 42 4. Karpaty jako…

Kompleksowe leczenie wad wrodzonych stawu kolanowego

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial 1 Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego 1.1 Uklad kostno-wiezadlowy 1.2 Miesnie w obrebie stawu kolanowego 1.3 Mechanika stawu kolanowego Rozdzial 2 Diagnostyka stawu kolanowego 2.1 Badanie podmiotowe 2.2 Badanie przedmiotowe 2.3 Diagnostyka obrazowa Rozdzial 3 Wady wrodzone stawu kolanowego 3.1 Czesc ogólna 3.2 Zwichniecie wrodzone stawu kolanowego 3.3 Wrodzone przemieszczenie rzepki 3.4 Zaburzenia osi kolan i zmiany w uksztaltowaniu w rozwoju osobniczym 3.4.1 Kolano koslawe i szpotawe Rozdzial 4 Leczenie 4.1 Leczenie zachowawcze 4.2 Wskazania do leczenia operacyjnego 4.3 Postepowanie pooperacyjne Podsumowanie Bibliografia

Dziennikarstwo śledcze w Polsce

Przez administrator

Wstep………3 Rozdzial I Definicja i charakterystyka dziennikarstwa sledczego 1.1. Pojecie dziennikarstwa sledczego oraz jego rozwój w Polsce i na swiecie ……… 4 1.2. Rodzaje dziennikarstwa sledczego………7 1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie sledczym………10 1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa sledczego………12 Rozdzial II Próba analizy zjawiska dziennikarstwa sledczego na wybranych przykladach 2.1. Afera falszowania podpisów poparcia dla Ruchu Narodowego w wyborach samorzadowych w 2014 roku z udzialem posla A. Andruszkiewicza ………16 2.2. Sprawa arcybiskupa Slawoja Leszka Glódzia ………17 Rozdzial III Kryzys i perspektywy dziennikarstwa sledczego w Polsce 3.1. Regres czy rozwój dziennikarstwa sledczego w Polsce……… 22 3.2. Korzystanie z wolnosci mediów ……… 23…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedazy

Przez administrator

Wstep………5 Rozdzial 1 Charakterystyka branzy odziezowej 1.1. Rynek odziezowy w Polsce ………7 1.2. Rola e-commerce, wielokanalowosc i omnikanalowosc w sprzedazy odziezy……… 8 1.3. Zachowania e-konsumentów ………13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13 1.5. Rola influencera ………15 Rozdzial 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18 2.2. Czynniki wplywajace na skutecznosc sprzedawcy……… 20 2.3. Ustalenie potrzeb klienta ………24 Rozdzial 3 Zachowania nabywców 3.1. Potrzeby klienta……… 27 3.2. Proces zakupowy klienta……… 27 3.3. Hierarchia potrzeb i jej znaczenie w marketingu……… 29 3.4. Róznice pokoleniowe……… 31 Rozdzial 4 Rola visual merchandising 4.1. Istota visual merchandisingu ………34 4.2. Narzedzia visual merchandisingu ………36 4.3.…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu aleksandrowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu augustowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bełchatowskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu będzińskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białobrzeskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białogardzkiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białostockiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu biłgorajskiego

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców i ofiar przemocy…………..28 2.3. Skutki przemocy w rodzinie…………..32 Rozdział III Metody zapobiegania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.1. Sposoby zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie…………..41 3.2. Prawo wobec przemocy w rodzinie…………..49 3.3. Instytucje przeciwdziałające przemocy w rodzinie…………..54 Rozdział IV Struktura przemocy w rodzinie w powiecie cieszyńskim 4.1. Metodologia badań…………..58…