Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych 4.61/5 (18)

18 lutego 2021 0 Przez administrator


Wstep……….3

Rozdzial I
Wspólczesna bankowosc elektroniczna
1.1. Bankowosc elektroniczna – pojecia i zakres ……….6
1.2. Narzedzia bankowosci elektronicznej ……….10
1.3. Korzysci dla banków i klientów z uslug elektronicznych ……….16
1.4. Zagrozenia zwiazane z bankowoscia elektroniczna ……….20

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych
2.1. Przedmiot i cel badan………. 24
2.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….26
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 28
2.4. Charakterystyka terenu badan i badanej populacji ……….29
2.5. Organizacja i przebieg badan ……….30

Rozdzial III
Analiza bankowosci elektronicznej na podstawie przeprowadzonej ankiety………. 31
3.1. Charakterystyka badanych………. 31
3.2. Wyniki badan………. 33
3.3. Wnioski ……….46

Zakonczenie ……….49
Bibliografia………. 52
Monografie……….52
Artykuly naukowe……….54
Zródla internetowe………. 55
Spis rysunków………. 56
Spis tabel………. 56
Oswiadczenie (wedlug wzoru) ……….57

Oceń