Rodzina zastępcza jako szansa na normalne życie dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 lutego 2021 0 Przez administrator


Wstep………..8

Rozdzial I
Instytucja rodziny zastepczej.

1.1. Definicja rodziny zastepczej………..10
1.2. Prawne regulacje funkcjonowania rodziny zastepczej w Polsce………..11
1.2.1. Sposoby powolywania instytucji rodziny zastepczej………..11
1.2.2. Dobór rodziców zastepczych do potrzeb dziecka………..14
1.2.3. Kierowanie dzieci do rodzin zastepczych………..16
1.2.4. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastepczej – zycie w nowej rodzinie………..17

Rozdzial II
Potrzeby dziecka i elementy jego rozwoju.

2.1. Rodzaje potrzeb dziecka………..21
2.2. Rozwój emocjonalny, spoleczny i moralny dziecka………..28
2.3. Prawa i obowiazki rodziny zastepczej wobec dziecka………36
2.4. Problemy rodzin zastepczych wobec potrzeb dziecka………..38

Rozdzial III
Stosunki rodziców i dzieci.

3.1. Relacje rodzinne w rodzinach pelnych i zastepczych………..43
3.2. Spedzanie wolnego czasu w rodzinie………..48
3.3. Nagrody i kary stosowane przez rodziców………..55
3.4. Problemy wychowawcze stwarzane przez dzieci………..57
3.5. Formy pomocy udzielane rodzicom zastepczym………..64

Rozdzial IV
Metodologia badan.

4.1. Przedmiot i cel badan………..66
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze………..67
4.3. Zmienne i wskazniki………..70
4.4. Teren badan i próba badawcza………..70
4.5. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..71

Rozdzial V
Wyniki badan.

5.1. Wyniki badan grupy rodziców………..72
5.2. Wyniki badan grupy dzieci………..90
5.3. Podsumowanie………..108

Zakonczenie………..109
Bibliografia………..111
Zalaczniki………..114

Oceń