Tag: plan pracy licencjackiej

Analiza kompetencji menadżerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi. 4.45/5 (44)

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje…

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe 4.67/5 (3)

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17 1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19…

Rodzina zastępcza jako szansa na normalne życie dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..8 Rozdzial I Instytucja rodziny zastepczej. 1.1. Definicja rodziny zastepczej………..10 1.2. Prawne regulacje funkcjonowania rodziny zastepczej w Polsce………..11 1.2.1. Sposoby powolywania instytucji rodziny zastepczej………..11 1.2.2. Dobór rodziców zastepczych do potrzeb dziecka………..14 1.2.3. Kierowanie dzieci do rodzin zastepczych………..16 1.2.4. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastepczej – zycie w nowej rodzinie………..17 Rozdzial II…

Macierzynstwo w warunkach izolacji penitencjarnej. Aspekty prawne i kryminologiczne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial I Pojecie macierzynstwa w warunkach izolacji penitencjarnej. 1.1. Pojecie definicji macierzynstwa 1.2. Pojecie definicji izolacja penitencjarna 1.3. Konsekwencje rozlaki matki z dzieckiem dotyczace aspektów psychologicznych jak i fizjologicznych Rozdzial II Podstawy prawne wykonywania kary pozbawienia wolnosci wobec kobiet 2.1. Przestepstwo w prawie karnym 2.2. Systemy odbywania kary…

Kreowanie marki dóbr luksusowych w branzy mody na przykladzie Hermès Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 1. Kreowanie marki – zagadnienia teoretyczne 1.1. Definicja i składniki strategii marketingowej ……….. 6 1.2. Definicje i funkcje marki ……….. 9 1.3. Proces kreowania marki ……….. 11 2. Rynek dóbr luksusowych i mody 2.1. Definicja pojęcia luksusu ……….. 15 2.2. Rynek dóbr luksusowych ……….. 19 2.3. Specyfika rynku…

Nadciśnienie tętnicze 4.55/5 (11)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Epidemiologia i patogeneza nadciśnienia tętniczego 1.1. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego ……….5 1.2. Patogeneza nadciśnienia tętniczego ………. 9 1.3. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego ………. 11 Rozdział 2 Nadciśnienie tętnicze jako jednostka chorobowa 2.1. Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego………. 18 2.2. Powikłania nadciśnienia tętniczego ………. 21 Rozdział 3 Leczenie nadciśnienia tętniczego 3.1. Leczenie…

Bajkoterapia w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie 4.43/5 (14)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Problemy niepełnosprawności intelektualnej w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie i kryteria niepełnosprawności 1.2. Trudności rozwojowe osób z niepełnosprawnością umysłową 1.3. Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka niepełnosprawnego 1.4. Edukacja integracyjna Rozdział II Wpływ bajkoterapii na rozwój dziecka 2.1. Analiza i istota pojęć 2.2. Bajki terapeutyczne i ich przeznaczenie 2.3. Cele…

Modus operandi oraz przyczyny i uwarunkowania zabójstw na przykładzie województwa śląskiego w latach 2012-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział I Wyjaśnienie najważniejszych pojęć terminologicznych związanych z tematem pracy dyplomowej……… 4 1.1.Podstawowe pojęcia ………4 1.2.Typologia zabójców ………6 1.3.Organizacja i przygotowania zabójstw ………16 Rozdział II Zachowania sprawców zabójstw 2.1. Motywy działania sprawców zabójstw……… 17 2.2. Sposób działania sprawcy……… 22 2.3. Etapy zabójstwa ………31 2.4. Zachowania wobec ofiary ………31…

Przestępczość kobiet w Polsce 4.63/5 (8)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Przestępczość w literaturze i prawie 1.1. Zjawisko przestępczości i kryminologii w literaturze 1.2. Zjawisko przestępczości w polskim prawie i obraz przestępczości w Polsce 1.3. Problematyka odpowiedzialności karnej kobiet w ciąży 1.4. Płeć a kultura przemocy Rozdział 2 Kobieta jako sprawca przestępstw 2.1. Czynniki determinujące występowanie przestępczości u…

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1. Pojęcie płynności finansowej przedsiębiorstwa 2. Zarządzanie płynnością finansową 3. Czynniki kształtujące poziom płynności finansowej Rozdział II Sprawozdawczość finansowa jako podstawa oceny płynności finansowej 1. Istota i cel analizy działalności przedsiębiorstwa 2. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do oceny finansowej 2.1.…

System zarządzania kryzysowego w gminie xxx Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcia i istota zarządzania kryzysowego 1. 1. Czym jest zarządzanie kryzysowe? 1. 2. Prawne podstawy zarządzania kryzysowego 1. 3. Fazy zarządzania kryzysowego 1. 4. Podmioty uczestniczące w zarządzaniu kryzysowym i ich organizacja Rozdział 2 Samorząd gminny w zarządzaniu kryzysowym 2. 1. Samorząd gminny jego istota i charakterystyka…

Modelowanie symulacja i analiza procesów biznesowych w środowisku BPM Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczno-metodologiczne podstawy modelowania, symulacji i analizy procesów biznesowych 1.1. Orientacja procesowa przedsiębiorstw i zarządzanie procesami biznesowymi 1.2. Business Process Reengineering (BPR) 1.3. Mapowanie i analiza procesów 1.4. Mapowanie standardem BPMN 1.5. Narzędzia informatyczne wykorzystywane przy modelowaniu i symulacji procesów biznesowych Rozdział 2 Analiza sytuacji wyjściowej badanego podmiotu…

Zainteresowania czytelnicze uczniów klas I-III szkoły podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Czytelnictwo wśród dzieci w ujęciu teoretycznym 1.1. Czytelnictwo – zagadnienia podstawowe 1.2. Rola książek w życiu dziecka 1.3. Dziecko jako odbiorca tekstów literackich 1.4. Książki i dzieci w XXI wieku Rozdział II Zainteresowania dzieci w okresie wczesnoszkolnym 2.1. Pojęcie zainteresowania 2.2. Podział zainteresowań 2.3. Czynniki kształtujące zainteresowania…

Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowych i przedszkolnym wychowaniu dzieci 4.23/5 (35)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy nagradzania i karania dzieci 1.1. Pojęcie nagrody i kary………… 5 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka nagród i kar …………7 1.3. Warunki skuteczności środków wychowawczych………… 12 1.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze …………17 1.4.1. Istota i funkcje rodziny………… 20 1.4.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców …………24 1.5.…

Zachowania agresywne wśród dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Pojęcie agresji i jej geneza 1.1. Pojęcia agresji………. 4 1.2. Teorie agresji ……….5 1.3. Agresja jako instynkt – teorie biologiczne………. 5 1.4. Agresja jako reakcja na frustracje ……….8 1.5. Agresja jako nabyty popęd………. 10 1.6. Agresja jako nawyk………. 11 1.7. Przejawy i wymiar agresji u dzieci ……….15…

Rola Policji w systemie bezpieczeństwa publicznego 4.64/5 (53)

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Bezpieczeństwo publiczne 1.1. Bezpieczeństwo publiczne, a porządek publiczny……….. 4 1.2. Historia bezpieczeństwa publicznego……….. 6 1.3. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego……….. 8 1.4. Organy stojące na straży bezpieczeństwa……….. 10 Rozdział II Rola, zadania i struktura Policji 2.1.Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja w świetle ustawy o Policji. 2.2.…

Rola edukacji zdrowotnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój fizyczny……….. 4 1.2 Rozwój społeczny i psychiczny……….. 6 1.3 Rozwój procesów poznawczych………… 10 Rozdział II Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym 2.1 Zdrowie jako podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej……….. 14 2.2 Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej ………..17 2.2.1. Cele i zadania…

Inflacja w polskiej gospodarce 4.64/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Inflacja – aspekty pojęciowe 1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4 2. Rodzaje inflacji………11 3. Mierniki inflacji………17 4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26 Rozdział II Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją 1. Monetarna teoria inflacji ………34 2. Popytowa teoria inflacji ………38 3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji ………43 4.…

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle obowiązującego prawa. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa bilansowego. 1.1 Ogólne zagadnienia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prawnych……….5 1.2 Amortyzacja bilansowa ……….14 1.3 Wycena środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych……….17 Rozdział 2 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według prawa podatkowego.…

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Świadczenia pieniężne z ubezpieczeń społecznych w razie choroby 1.1 Zasiłek chorobowy 1.1.1 Wynagrodzenie za okres choroby 1.1.2 Nabycie prawa do zasiłku chorobowego 1.1.3 Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia 1.1.4 Wysokość zasiłku chorobowego 1.1.5 Brak prawa do zasiłku chorobowego 1.2 Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi 1.3 Dokumenty do…

Polityka Unii Europejskiej w walce z terroryzmem. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Charakterystyka terroryzmu………5 1.1. Terroryzm – definicja i istota pojęcia 1.2. Współczesny charakter terroryzmu 1.3. Sposoby podziału terroryzmu 1.4. Zwalczanie terroryzmu Rozdział II. Światowe organizacje terrorystyczne ………27 2.1. Terroryzm islamski 2.1.1. Al-Kaida 2.1.2. Helbollah 2.2. Terroryzm etniczno-niepodległościowy 2.2.1. IRA – Irlandzka Armia Republikańska 2.2.2. ETA 2.3. Terroryzm lewacki…

Zakres sprawozdania finansowego i jego ocena przez biegłego rewidenta w firmie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I. Zakres sprawozdania finansowego, zasady jego sporządzania i ocena …………4 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowyY. 1.2. Polityka rachunkowości w zakresie sprawozdzania finansowego 1.2.1. Zasady polityki rachunkowości 1.3. Zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów 1.4. Ocena sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta 1.4.1. Podstawy prawne 1.4.1. Cel badania 1.4.2. Metody…

Wpływ mediów na dzieci w wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Media a funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym……… 6 1.1. Wpływ mediów na życie współczesnej rodziny 1.2. Telewizja i inne media a funkcja wychowawcza rodziny 1.3. Dominacja telewizji i Internetu w środowisku wychowawczym dziecka 1.4. Kształtowanie postaw wobec mediów w środowisku rodzinnym Rozdział II Metodologia badań własnych………23 2.1.…