Analiza kompetencji menadżerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi. 4.45/5 (44)

18 lutego 2021 0 Przez administrator

Wstep ………2

Rozdzial I
Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi

1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4
1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13
1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14
1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18


Rozdzial II
Kompetencje menedzera

2.1. Sylwetka menedzera ………22
2.2. Istota kompetencji ………25
2.3. Kompetencje miekkie……… 29
2.4. Wymiar osobowosciowy menedzera……… 31


Rozdzial III
Analiza kompetencji menedzerów firm produkcyjno-handlowych

3.1. Charakterystyka badanej populacji……… 34
3.2. Wyniki badan……… 38
3.3. Wnioski……… 56


Zakonczenie ………58
Bibliografia ………60
Spis Rysunków……… 63
Spis Tablic……… 64

Oceń