Tag: Analiza praca magisterska

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku 4.36/5 (11)

Przez administrator

Wstep……….5 Rozdzial I Policja w Polsce ……….7 1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7 1.2 Historia Policji w Polsce……….11 1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15 1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18 Rozdzial II Kobiety na rynku pracy w Polsce…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania…

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa CCC S.A. 3.85/5 (13)

Przez administrator

1. Charakterystyka przedsiebiorstwa. 2. Analiza makrootoczenia 2.1 Charakterystyka zjawisk w makrootoczeniu 2.2 Metoda scenariuszowa 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego 3.1 Ogólna charakterystyka badanego sektora 3.2 Metoda punktacji wazonej w ocenie atrakcyjnosci sektora 4. Analiza potencjalu (wnetrza) przedsiebiorstwa 4.1. Analiza kluczowych czynników…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania…

Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej 1. Podstawowe pojęcia marketingu 2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 2.1 Cele podejmowania działań marketingowych 2.2 Działania strategiczne 2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej 3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego 3.1 Geneza i główne…

Analiza systemu logistycznego na wybranym przykładzie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Początki logistyki 1.1.Definicja Logistyki, jej znaczenie i rodzaje ………..7 1.2 Logistyka, system logistyczny i jego podział ………..16 1.2.1 Istota i zakres logistyki dystrybucji ………..24 1.2.2 Zarządzanie logistyczne produkcją ………..27 1.2.3 Logistyka zaopatrzenia ………..32 1.2.4. Analiza systemów logistycznych………..…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Hotelu w latach 2015-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Czynniki analizy finansowej 1. Cele oraz zasoby przedsiębiorstwa………..5 2. Proces zarządzania w analizie finansowej………..8 3. Rola, przedmiot oraz zakres analizy finansowej………..21 4. Sprawozdanie finansowe w charakterze źródła informacji analizy finansowej………..27 Rozdział II Techniki analizy finansowej…

Analiza jakości usługi gastronomicznej na przykładzie Bema Cafe, Vincent Cafe oraz Paloma Coffee Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Usługi gastronomiczne w Polsce 1.1. Istota gastronomi ………… 5 1.2. Klasyfikacja placówek gastronomicznych ………… 10 1.3. Rynek gastronomiczny w Polsce ………… 14 Rozdział II Jakość usług gastronomicznych 2.1. Czynniki kształtujące jakość usług gastronomicznych ………… 20 2.2. Obsługa…

Analiza problemu wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości w jednostkach gospodarczy 1.1 Pojęcie rachunku kosztów……….. 7 1.2 Funkcje rachunku kosztów ………..10 1.3 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych jako tradycyjne modele rachunku kosztów ………..16 1.3.1 Rachunek kosztów pełnych ………..17 1.3.2…

Analiza stanu BHP w firmie adm-biurowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

I. Ogólna charakterystyka zakładu II. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne III. Urządzenia i pozostałe wyposażenie techniczne biur IV. Procesy pracy V Profilaktyczna ochrona zdrowia VI. Szkolenia VII. Konsultacje z przedstawicielami pracowników, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy VIII. Regulamin pracy…

Analiza wariantów organizacji przepływu materiałów na wydziale produkcji złączek Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Analiza literatury fachowej 1.1. Analiza literatury z zakresu doskonalenia przepływu produkcji 1.1.1. Metodyki i koncepcje doskonalenia przepływu produkcji 1.1.2. Narzędzia i metody doskonalenia przepływu produkcji 1.2. Analiza literatury z zakresu planowania przepływu produkcji 1.2.1. Definicja planowania 1.2.2.…

Analiza strategiczna i propozycje nowej strategia rozwoju badanego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Strategia rozwoju – podstawy teoretyczne 1.1. Definicja rozwoju – istota oraz determinanty rozwoju ………4 1.2. Pojęcie strategii rozwoju oraz planowania strategicznego……… 9 1.3. Rodzaje strategii ………15 1.4. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach ………19 Rozdział II Projektowanie strategii rozwoju…

Analiza przyczynowa jako ocena efektywności gospodarowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w latach 2004 – 2006 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Istota i przedmiot analizy ekonomicznej 1.1. Efektywność gospodarowania………..7 1.2. Analiza ekonomiczna……….. 8 Rozdział II Metody badań 2.1.Analiza porównawcza……….. 16 2.2.Analiza przyczynowa wyniku finansowego 24 Rozdział III Zakres i zasady analizy przyczynowej metoda czteroczynnikową 3.1.Czynniki ilościowe……….. 33…