Tag: Analiza praca magisterska

Analiza kompetencji menadżerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi. 4.45/5 (44)

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje…

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku 4.36/5 (11)

Przez administrator

Wstep……….5 Rozdzial I Policja w Polsce ……….7 1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7 1.2 Historia Policji w Polsce……….11 1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15 1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18 Rozdzial II Kobiety na rynku pracy w Polsce 2.1 Zatrudnienie i problem bezrobocia kobiet w Polsce……….24 2.2 Kobiety…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1…

Analiza strategiczna przedsiebiorstwa CCC S.A. 3.85/5 (13)

Przez administrator

1. Charakterystyka przedsiebiorstwa. 2. Analiza makrootoczenia 2.1 Charakterystyka zjawisk w makrootoczeniu 2.2 Metoda scenariuszowa 3. Analiza otoczenia konkurencyjnego 3.1 Ogólna charakterystyka badanego sektora 3.2 Metoda punktacji wazonej w ocenie atrakcyjnosci sektora 4. Analiza potencjalu (wnetrza) przedsiebiorstwa 4.1. Analiza kluczowych czynników sukcesu 5. Strategia firmy 5.1. Analiza SPACE (Strategic Position and…

Analiza techniczno- kosztowa materialów i technologii zwiazanych z wykonaniem scian. 4.4/5 (5)

Przez administrator

Wstep ……….. 4 Uzasadnienie podjecia tematu……….. 4 Cel pracy ……….. 5 Zakres pracy ……….. 5 Metody badawcze uzyte do osiagniecia zalozonego celu pracy……….. 6 1. Sciany zelbetowe 1.1.Wprowadzenie ……….. 7 1.2. Opis materialów……….. 7 1.3.Proces technologiczny……….. 13 2. Sciany murowane z ceramiki. 2.1. Wprowadzenie……….. 18 2.2. Opis materialów……….. 19 2.3.Proces…

Analiza kompetencji menadzerów w procesie zarzadzania zasobami ludzkimi. 4.24/5 (17)

Przez administrator

Wstep ………2 Rozdzial I Podstawy zarzadzania zasobami ludzkimi 1.1. Geneza i wybrane ujecia definicyjne ………4 1.2. Istota i cele procesu zarzadzania zasobami ludzkimi ………13 1.3. Funkcje zarzadzania zasobami ludzkimi………. 14 1.4. Modele zarzadzania zasobami ludzkimi………. 18 Rozdzial II Kompetencje menedzera 2.1. Sylwetka menedzera ………22 2.2. Istota kompetencji ………25 2.3. Kompetencje…

Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018 4.56/5 (9)

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem 1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie 1.2. Pomiar plynnosci finansowej 1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci Rozdzial II Charakterystyka badanej spólki akcyjnej 2.1. Charakterystyka firmy XYZ 2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu 2.3. Analiza rachunku przeplywów srodków pienieznych Rozdzial III Analiza wskaznikowa…

Analiza i ocena kondycji finansowej gminy w latach 2014-2016 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial I Gmina jednostka samorzadu terytorialnego. 1.1 Pojecie samorzadu terytorialnego…………4 1.2 Samorzad gminny i jego znaczenie………..6 1.2.1 Zadania gminy………..10 1.3 Nadzór nad samorzadem gminnym………..13 1.3.1 Najwyzsza Izba Kontroli……….. ………..14 1.3.2 Regionalne Izby Obrachunkowe. ………..15 Rozdzial II Budzet podstawa funkcjonowania gminy. 2.1 Budzet gminy, jego funkcje i zasady……….. 18 2.1.1…

Analiza pozytywnych odróżnień mieszanki marketingowej sieci salonów obuwniczych Deichmann Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Prawidłowości kształtowania strategii i mieszanki marketingowej 1. Podstawowe pojęcia marketingu 2. Działania marketingowe w przedsiębiorstwie 2.1 Cele podejmowania działań marketingowych 2.2 Działania strategiczne 2.3 Działania instrumentalne – kształtowanie mieszanki marketingowej 3. Koncepcja marketingowa McCarthy’ego 3.1 Geneza i główne założenia modelu 4P 3.2 Rozszerzenie podstawowej koncepcji 4P – determinanty…

Analiza i ocena jakości usług świadczonych przez spółdzielnię mieszkaniową XYZ w oparciu o metodę Servqual 4.67/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania jakością 1.1. Podstawowe pojęcia oraz istota zarządzania jakością 1.2. Zarys koncepcji zarządzania jakością 1.2.1. TQM 1.2.2. Systemy jakości usług wg normy ISO 9000 1.3. Rola i znaczenie jakości w procesie świadczenia usług Rozdział 2 Wybrane metody i techniki pomiaru jakości i satysfakcji ze świadczonych…

Analiza sprawowania rządów przez Adlofa Hitlera Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Terminologia – totalitaryzm, przywództwo, nazizm 1.1. Totalitaryzm 1.2. Przywództwo 1.3. Nazizm 1.3.1. Geneza narodowego socjalizmu 1.3.2. Podstawowe założenia nazizmu 1.3.3. Narodowosocjalistyczna Partia Robotników 1.3.4. Nazizm jako przykład nacjonalizmu ekspansywnego Rozdział 2 Biografia Hitlera od urodzenia do momentu objęcia przywództwa w państwie 2.1. Pochodzenie, dzieciństwo i lata młodości…

Analiza systemu logistycznego na wybranym przykładzie 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Początki logistyki 1.1.Definicja Logistyki, jej znaczenie i rodzaje ………..7 1.2 Logistyka, system logistyczny i jego podział ………..16 1.2.1 Istota i zakres logistyki dystrybucji ………..24 1.2.2 Zarządzanie logistyczne produkcją ………..27 1.2.3 Logistyka zaopatrzenia ………..32 1.2.4. Analiza systemów logistycznych……….. 41 Rozdział 2 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa oraz analiza systemu 2.1.…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Hotelu w latach 2015-2019 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 2 Rozdział I Czynniki analizy finansowej 1. Cele oraz zasoby przedsiębiorstwa………..5 2. Proces zarządzania w analizie finansowej………..8 3. Rola, przedmiot oraz zakres analizy finansowej………..21 4. Sprawozdanie finansowe w charakterze źródła informacji analizy finansowej………..27 Rozdział II Techniki analizy finansowej przedsiębiorstwa 1. Rodzaje oraz metody analizy finansowej………..31 2. Wstępna analiza…

Analiza gospodarki wodno-ściekowej w myjni samochodowej na wybranym przykładzie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Gospodarka wodno – ściekowa w zakładach pracy 1.1. Definicja i modele gospodarki wodno – ściekowej 1.2. Zapotrzebowanie na wodę 1.3. Podstawy prawne gospodarki wodno-ściekowej w myjni samochodowej 2. Metody przygotowania wody oraz zaopatrywania w nią zakładów pracy 2.1. Demineralizacja wody 2.2. Elektrodejonizacja wody 2.3. Dezynfekcja wody 2.4. Metody zaopatrywania…

Analiza jakości usługi gastronomicznej na przykładzie Bema Cafe, Vincent Cafe oraz Paloma Coffee Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I Usługi gastronomiczne w Polsce 1.1. Istota gastronomi ………… 5 1.2. Klasyfikacja placówek gastronomicznych ………… 10 1.3. Rynek gastronomiczny w Polsce ………… 14 Rozdział II Jakość usług gastronomicznych 2.1. Czynniki kształtujące jakość usług gastronomicznych ………… 20 2.2. Obsługa gości ………… 22 2.3. Wystrój lokalu i karta menu ……………

Analiza problemu wykorzystania rachunku kosztów w procesie zarządzania na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Rachunek kosztów jako podsystem rachunkowości w jednostkach gospodarczy 1.1 Pojęcie rachunku kosztów……….. 7 1.2 Funkcje rachunku kosztów ………..10 1.3 Rachunek kosztów pełnych i zmiennych jako tradycyjne modele rachunku kosztów ………..16 1.3.1 Rachunek kosztów pełnych ………..17 1.3.2 Rachunek kosztów zmiennych……….. 20 1.4 Rachunek kosztów działań jako nowoczesny…

Analiza stanu BHP w firmie adm-biurowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

I. Ogólna charakterystyka zakładu II. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne III. Urządzenia i pozostałe wyposażenie techniczne biur IV. Procesy pracy V Profilaktyczna ochrona zdrowia VI. Szkolenia VII. Konsultacje z przedstawicielami pracowników, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy VIII. Regulamin pracy a sprawy ochrony pracy IX. Kontrole organów nadzoru X. Ochrona…

Analiza wariantów organizacji przepływu materiałów na wydziale produkcji złączek Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Analiza literatury fachowej 1.1. Analiza literatury z zakresu doskonalenia przepływu produkcji 1.1.1. Metodyki i koncepcje doskonalenia przepływu produkcji 1.1.2. Narzędzia i metody doskonalenia przepływu produkcji 1.2. Analiza literatury z zakresu planowania przepływu produkcji 1.2.1. Definicja planowania 1.2.2. Sterowanie przepływem produkcji 1.2.3. Harmonogramowanie 1.2.4. Reguły priorytetów Rozdział 2…

Analiza finansowa „Jutrzenki” S.A. na tle branży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Funkcje i zadania analizy finansowej 1.1. Istota analizy finansowej ………. 7 1.2. Przedmiot i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Rodzaje analizy finansowej ……….16 1.4. Metody analizy finansowej ……….22 1.4.1. Istota i znaczenie metod stosowanych w analizie finansowej………. 22 1.4.2. Podział metod analizy finansowej ……….23 1.4.3. Metody ogólne……….…

Analiza ryzyka kredytowego potencjalnych odbiorców przedsiębiorstwa handlowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdział 1 Ryzyko kredytowe a polityka kredytowa przedsiębiorstwa 1.1 Definicje i znaczenie ryzyka kredytowego 1.2 Polityka kredytowa wobec odbiorców w odniesieni udo ryzka kredytowego 1.3 Wybór instrumentów polityki kredytowej w zależności od wielkości ryzyka kredytowego odbiorców Rozdział 2 Pomiar ryzyka kredytowego i zarządzanie nim 2.1 Wdrożenie metod pomiaru i…

Analiza strategiczna i propozycje nowej strategia rozwoju badanego przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Strategia rozwoju – podstawy teoretyczne 1.1. Definicja rozwoju – istota oraz determinanty rozwoju ………4 1.2. Pojęcie strategii rozwoju oraz planowania strategicznego……… 9 1.3. Rodzaje strategii ………15 1.4. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach ………19 Rozdział II Projektowanie strategii rozwoju 2.1. Metody analizy strategicznej……… 25 2.2. Proces budowy strategii……… 33…

Analiza przyczynowa jako ocena efektywności gospodarowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w latach 2004 – 2006 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Istota i przedmiot analizy ekonomicznej 1.1. Efektywność gospodarowania………..7 1.2. Analiza ekonomiczna……….. 8 Rozdział II Metody badań 2.1.Analiza porównawcza……….. 16 2.2.Analiza przyczynowa wyniku finansowego 24 Rozdział III Zakres i zasady analizy przyczynowej metoda czteroczynnikową 3.1.Czynniki ilościowe……….. 33 3.2.Czynniki jakościowe……….. 35 Rozdział IV Wyniki badań SPZOZ 4.1.Podstawowe informacje…

Analiza wrogiego przejęcia na przykładzie spółek Vistula – Wólczanka i W. Kruk Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Ogólna charakterystyka fuzji i przejęć 1.1. Pojęcie i istota fuzji i przejęć………… 4 1.2. Rodzaje fuzji i przejęć …………7 1.3. Motywy i cele fuzji i przejęć …………12 1.4. Bariery procesów fuzji i przejęć …………22 1.5. Podsumowanie …………28 Rozdział II Wrogie przejęcia jako forma nabycia przedsiębiorstwa 2.1. Istota…