Analiza plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie na przykladzie firmy XYZ w latach 2016-2018 4.56/5 (9)

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep

Rozdzial I
Znaczenie plynnosci finansowej w zarzadzaniu przedsiebiorstwem

1.1. Pojecie plynnosci finansowej w przedsiebiorstwie
1.2. Pomiar plynnosci finansowej
1.3. Czynniki ksztaltujace poziom plynnosci


Rozdzial II
Charakterystyka badanej spólki akcyjnej

2.1. Charakterystyka firmy XYZ
2.2. Analiza pionowa i pozioma bilansu
2.3. Analiza rachunku przeplywów srodków pienieznych


Rozdzial III
Analiza wskaznikowa plynnosci finansowej za lata 2016-2018

3.1. Analiza wskaznikowa statyczna
3.2. Analiza wskaznikowa dynamiczna
3.3. Podsumowanie wyników


Zakonczenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Zalaczniki

Oceń