Analiza występowania szkodników wtórnych w Nadleśnictwie Bystrzyca Kłodzka w latach 2018-2021 na podstawie danych monitoringowych

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..2

2. Szkodniki wtórne i ich monitorowanie……….. 17
3. Szkodniki w gospodarce leśnej w Polsce ………..28
4. Metodologiczne zasady monitoringu ………..34
5. Analiza pozyskanych danych ………..38
6. Odniesienie wyników do badań prowadzonych w innych nadleśnictwach w Polsce……….. 45
7. Dyskusja ………..50
8. Wnioski……….. 53

Zakończenie ………..55
Bibliografia……….. 56
Spis tabel ………..59
Spis wykresów……….. 60
Spis rysunków……….. 61