Analiza stanu BHP w firmie adm-biurowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 października 2020 0 Przez administrator

I. Ogólna charakterystyka zakładu
II. Obiekty budowlane, pomieszczenia pracy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne
III. Urządzenia i pozostałe wyposażenie techniczne biur
IV. Procesy pracy
V Profilaktyczna ochrona zdrowia
VI. Szkolenia
VII. Konsultacje z przedstawicielami pracowników, komisja bezpieczeństwa i higieny pracy
VIII. Regulamin pracy a sprawy ochrony pracy
IX. Kontrole organów nadzoru
X. Ochrona ppoż

Oceń