Inteligencja emocjonalna w procesie zarządzania grupami sprzedażowymi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp………. 5

Rozdział I
Rola i rozwój inteligencji emocjonalnej

1.1. Istota i rodzaje emocji………. 7
1.2. Funkcje emocji………. 11
1.3. Inteligencja emocjonalna ………. 12
1.4. Istota różnic wynikających z odmienności temperamentów ………. 16
1.5. Rozwój inteligencji emocjonalnej ………. 23

Rozdział II
Zarządzanie zespołami sprzedażowymi

2.1. Charakterystyka zespołu i etapy jego powstawania ………. 26
2.2. Istota zarzadzania zespołami sprzedażowymi ………. 31
2.3. Kompetencje i zadania handlowców i zespołu sprzedażowego ………. 37
2.4. Typy przedstawicieli handlowych ………. 41
2.5. Ocena efektywności zespołów sprzedażowych ………. 44

Rozdział III
Badanie predyspozycji zawodowych i kompetencji psychologicznych w grupach sprzedażowych firmy Rexair

3.1. Cele badawcze ………. 48
3.2. Analiza wyników badania ………. 49
3.3. Wnioski badawcze………. ………. 61
3.4. Wpływ świadomości menadżera na rozwój zespołu ………. 63

Zakończenie ………. 69
Bibliografia ………. 71
Źródła internetowe ………. 73
Wykaz tabel ………. 74
Wykaz wykresów ………. 75
Wykaz rysunków………. 76

Oceń