Zarzadzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie X w sytuacji pandemii i pracy zdalnej

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
ZZL – ujęcie teoretyczne

1.1. Pojęcie i istota ZZL ………4
1.2. Podstawowe modele związane z zarządzaniem pracownikami……… 7
1.3. Ewolucja modelu ZZL ………10
1.4. Kapitał ludzki jako element strategii zarządzania organizacją ………12

Rozdział II
Podstawowe instrumenty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

2.1. Planowanie zatrudnienia i rekrutacja ………18
2.2. Metody zarządzania i budowania zespołu……… 21
2.3. Motywowanie i rozwój pracowników ………24
2.4. Tworzenie ergonomicznych warunków pracy……… 28
2.5. Ryzyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi ………31

Rozdział III
Praca zdalna i jej charakterystyka

3.1. Podstawy prawne pracy zdalnej……… 34
3.2. Modele pracy zdalnej związane z pandemią……… 39
3.3. Wyzwania i efektywność pracy zdalnej ………43

Rozdział IV
Analiza pracy zdalnej przedsiębiorstwa XYZ

4.1. Prezentacja przedsiębiorstwa ………46
4.2. Analiza danych……… 49
4.3. Wnioski z badań……… 60

Zakończenie ………62
Bibliografia……… 64
Spis tabel, wykresów, rysunków ………67
Ankieta ………69