Zabójstwo w afekcie

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….6

Rozdział I
Zabójstwo w polskim prawie karnym

1.1. Zagadnienia historyczne ……..8
1.2. Rodzaje zabójstwa ……..10
1.2.1 Podstawowy typ zabójstwa ……..10
1.2.2. KWalifikowany typ zabójstwa ……..12
1.2.3. Uprzywilejowany typ zabójstwa ……..15

Rozdział II
Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego

2.1. Pojęcie silnego wzburzenia ……..18
2.2. Rodzaje afektów ……..20
2.3. Podmiot przestępstwa…….. 21
2.4. Przedmiot ochrony ……..22
2.5. Strona przedmiotowa ……..22
2.6. Strona podmiotowa ……..24
2.7. Okoliczności usprawiedliwiające silne wzburzenie ……..25

Rozdział III
Wymiar kary

3.1. Pojęcie i cechy kary ……..28
3.2. Kara za zabójstwo ……..29
3.3. Środki karne i zabezpieczające orzekane wobec sprawców przestępstwa określonego w art. 148 KK ……..30
3.4. Nadzwyczajne złagodzenie kary ……..31

Zakończenie…….. 33
Bibliografia ……..34

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto