Ekonomiczne aspekty funkcjonowania klubów PKO BP Ekstraklasy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp…………2

Rozdział I
Zarządzanie przedsiębiorstwem sportowym

1.1. Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstwa sportowego……….. 4
1.2. Zarządzanie klubem sportowym……….. 8
1.3. Specyfika oceny efektywności działania klubu sportowego ………..14

Rozdział II
Źródła finansowania i utrzymania sportu

2.1. Pozyskiwanie środków z działalności sportowej……….. 17
2.2. Miejsce i rola sponsoringu ………..18
2.3. Współpraca z samorządami ………..24
2.4. Transfery zawodników ………..26
2.5. Nagrody i przychody z praw do transmisji ………..29

Rozdział III
Analiza struktury dochodów i kosztów klubów PKO BP Ekstraklasy

3.1. Wstępna analiza danych ………..31
3.2. Przychody i ich źródła ………..33
3.3. Wydatki i ich struktura ………..41
3.4. Bilans ligi i jego zmiany ………..43

Zakończenie ………..46
Bibliografia ………..47
Spis tabel, wykresów, rysunków ………..50