Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku na przykładzie banku PKO BP Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Kredyty bankowe

1.1. Pojęcie i istota kredytu ………..4
1.2. Rodzaje kredytów bankowych ………..6
1.3. Miejsce kredytu w gospodarce……….. 14
1.4. Znaczenie kredytu w działaniu banku ………..16

Rozdział II
Ryzyko kredytowe

2.1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego……….. 21
2.2. Ocena zdolności kredytowej……….. 27
2.3. Monitorowanie spłacalności kredytów……….. 30
2.4. Sposoby transferu ryzyka bankowego ………..33
2.5. Procedury windykacyjne……….. 39

Rozdział III
Oferta kredytowa banku PKO BP

3.1. Prezentacja banku……….. 41
3.2. Pozycja banku na rynku ………..46
3.3. Przyjęta polityka kredytowa banku……….. 53

Rozdział IV
Procedury zarządzana ryzykiem w PKO BP

4.1. Procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych ………..57

Bibliografia……….. 62
Spis tabel, rysunków, wykresów……….. 65

Oceń