Zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku na przykładzie banku PKO BP

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..2

Rozdział I
Kredyty bankowe

1.1. Pojęcie i istota kredytu ………..4
1.2. Rodzaje kredytów bankowych ………..6
1.3. Miejsce kredytu w gospodarce……….. 14
1.4. Znaczenie kredytu w działaniu banku ………..16

Rozdział II
Ryzyko kredytowe

2.1. Pojęcie i istota ryzyka kredytowego……….. 21
2.2. Ocena zdolności kredytowej……….. 27
2.3. Monitorowanie spłacalności kredytów……….. 30
2.4. Sposoby transferu ryzyka bankowego ………..33
2.5. Procedury windykacyjne……….. 39

Rozdział III
Oferta kredytowa banku PKO BP

3.1. Prezentacja banku……….. 41
3.2. Pozycja banku na rynku ………..46
3.3. Przyjęta polityka kredytowa banku……….. 53

Rozdział IV
Procedury zarządzana ryzykiem w PKO BP

4.1. Procedury oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych ………..57

Bibliografia……….. 62
Spis tabel, rysunków, wykresów……….. 65

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto