Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie PKO i Nordea Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp………. 2

Rozdział I
Fuzje i przejęcia jako procesy zachodzące w gospodarcze

1.1. Pojęcie i istota fuzji i przejęć ……….4
1.2. Fuzja i mechanizm jej działania ……….12
1.3. Przejęcie przedsiębiorstwa ……….16

Rozdział II
Wycena rynkowa przedsiębiorstwa

2.1. Metody wyceny przedsiębiorstwa ……….19
2.2. Cele wyceny przedsiębiorstwa ……….26
2.3. Źródła danych do wyceny przedsiębiorstwa ……….32

Rozdział III
Procesy konsolidacji w Polskim sektorze bankowym

3.1. Ogólna charakterystyka polskiego sektora bankowego ……….34
3.2. Najważniejsze podmioty w sektorze ……….42
3.3. Konsolidacja sektora bankowego – najważniejsze przejęcia ostatnich lat ……….44

Rozdział IV
Fuzja PKO BP i Nordea Banku

4.1. Prezentacja podmiotów objętych fuzją ……….49
4.2. Przyczyny realizacji fuzji ……….56
4.3. Proces fuzji PKO BP i Nordea Banku ……….60
4.4. Inne fuzje PKO BP w ostatnich latach ……….63

Zakończenie ……….65
Bibliografia ……….67
Spis tabel, wykresów, rysunków………. 71

Oceń