Zarządzanie projektem tworzenia gry na przykładzie platformy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp…………3

Rozdział I
Wybrane zagadnienia zarządzania projektami

1.1. Zarządzanie jako dyscyplina oraz zarządzanie projektami………… 5
1.2. Zarządzanie projektami …………8
1.3. Wybrane metodyki projektowe, stosowane w branży IT………… 10
1.4. Tworzenie gier projektowych jako proces …………13

Rozdział II
Tworzenie gier komputerowych jako proces zarządzania projektem

2.1. Założenia projektowe dla projektu tworzenia gry………… 15
2.2. Wybrane aspekty zarzadzania marketingowego w projektach gier video………… 21

Rozdział III
Opis systemu informatycznego Jira

3.1. Prezentacja oprogramowania …………24
3.2. Zarządzanie projektem w Jira………… 27

Zakończenie …………31
Bibliografia………… 32
Spis tabel i rysunków………… 35