Inflacja w polskiej gospodarce 4.64/5 (11)

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział I
Inflacja – aspekty pojęciowe

1. Pojęcie i rola inflacji w gospodarce………4
2. Rodzaje inflacji………11
3. Mierniki inflacji………17
4. Społeczno – ekonomiczne skutki inflacji………26


Rozdział II
Teoretyczne zagadnienia związane z inflacją

1. Monetarna teoria inflacji ………34
2. Popytowa teoria inflacji ………38
3. Kosztowo-strukturalne podejście do inflacji ………43
4. Związki inflacji z bezrobociem ………48
5. Sposoby walki z inflacją………56


Rozdział III
Związki inflacji ze zjawiskami ekonomiczno – społecznymi zachodzącymi w Polsce

1. Poziom inflacji w Polsce………59
2. Inflacja a bezrobocie………66
3. Inflacja a stopy procentowe………69
4. Zarządzanie finansowe w warunkach inflacji………70
4.1. Księgowanie inflacji………71


Zakończenie………73
Bibliografia………75

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto