Tag: transport

Transport ponadgabarytowy w Polsce na przykładzie przewozu ładunku nienormatywnego w wybranym przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

WStęp…………. 5 Rozdział 1 Transport w Polsce 1.1 Podstawowe pojęcia Transportu…………. 6 1.1.1 Transport…………. 6 1.1.2 Proces transportowy i przewozowy…………. 7 1.2 Klasyfikacja transportu…………. 9 1.2.1 Klasyfikacja i podział transportu…………. 9 1.2.2 Transport Kombinowany…………. 12 1.3 Infrastruktura transportowa…………. 14 1.3.1 Pojęcie infrastruktury transportowej…………. 14 1.3.2…

Transport drogowy i magazynowanie materiałów niebezpiecznych

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport drogowy – charakterystyka 1.1 Istota logistyki transportu……….. 5 1.1. Charakterystyka transportu drogowego……….. 8 1.2. Rodzaje transportu drogowego……….. 14 1.3. Uwarunkowania prawne……….. 17 Rozdział II Charakterystyka materiałów niebezpiecznych 2.1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych……….. 20 2.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych………..28 2.3 Wypadki…

Transport wewnętrzny w branży automotive

Przez administrator

Wstęp ………… 4 Cel i zakres pracy ………… 5 Rozdział 1 Logistyka, proces logistyczny oraz infrastruktura logistyczna – interpretacja podstawowych zagadnień 1. Definicja i istota logistyki ………… 6 2. Proces ………… 12 3. Infrastruktura logistyczna – definicja, podział ………… 17 3.1 Infrastruktura magazynowa ………… 21…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Transport własny a zlecony

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Cechy charakterystyczne transportu zakładowego i zewnętrznego w zakresie produkcji podstawowej 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze, w tym organizacji transportu zewnętrznego ……….3 1.2. Środki techniczne stosowane do przywożenia, przemieszczania w obiekcie oraz wywozie produktów………. 12 1.3. Rodzaje firm przewozowych na wybranym rynku…

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólne właściwości transportu materiałów niebezpiecznych 1.1 Transport materiałów niebezpiecznych jako zjawisko gospodarcze ……….5 1.2 Charakterystyka podstawowych aktów prawnych regulujących drogowy transport materiałów niebezpiecznych ……….11 1.3 Wnioski 18 Rozdział 2 Drogowy transport materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce 2.1.…

Transport towarów wartościowych

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział I Podatność transportowa ładunków 1.1.Podatność naturalna……….. 5 1.2. Podatność techniczna ładunku ………..10 1.3. Ekonomiczna podatność ładunku……….. 11 Rozdział II Podstawowe zasady w transporcie towarów wysokowartościowych 2.1. Transport drogowy ………..13 2.2. Charakterystyka transportu kolejowego……….. 16 2.3. Infrastruktura w transporcie……….. 21 Bibliografia ………..30 Spis tabel,…

Transport wartości pieniężnych w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podatność transportowa ładunków 1.1.Podatność naturalna. 1.2.Podatność techniczna. 1.3.Podatność ekonomiczna Rozdział 2 Podstawowe zasady w transporcie wartości pieniężnych 2.1.Przepisy prawa dotyczące transportu pieniędzy 2.2. Zasady budowania konwoju 2.3. Organizacja przewozu Rozdział 3 Rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystywane w transporcie wartości pieniężnych w Polsce…

Transport drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota i pojęcie transportu towarów 1.1 Pojęcie transportu………. 4 1.1.1. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 6 1.1.2. Charakterystyka transportu kolejowego ……….9 1.2. Organizacja procesu transportowego………. 12 1.3. Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego w Polsce………. 15 Rozdział II Przewóz ładunków niebezpiecznych 2.1. Transport…

Transport artykułów spożywczych w UE na przykładzie P.H.U XYZ

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Logistyka 1.1. Powstanie i rozwój logistyki 1.2. Pojęcie logistyki ………6 1.3. Cele, założenia i właściwości logistyki ………11 1.4. Użyteczne systemy logistyki……… 15 Rozdział II Gałęzie transportu 2.1. Struktura systemu logistycznego……… 22 2.2. Podział i charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu ………23 2.3. Charakterystyka transportu…

Transport drogowy w Polsce 2004-2011

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Transport drogowy – problemy teoretyczne 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowe……… 5 1.2. Charakterystyka potrzeb transportowych……… 9 1.3. Klasyfikacja oraz rodzaje transportu drogowego ………12 1.4. Organizacja i techniki wykorzystywane w transporcie drogowym……… 15 Rozdział II Infrastruktura transportu drogowego 2.1. Znaczenie infrastruktury dla…

Transport i przetwórstwo mleka na przykładzie wybranej mleczarni

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Logistyka w przemyśle spożywczym 1.1. Przemysł spożywczy jako dział gospodarki narodowej ………..5 1.2. Rynek mleka i przetworów mleczarskich w Polsce……….. 9 1.3. Łańcuch dostaw żywności……….. 17 Rozdział 2 Transport i przetwórstwo mleka 2.1. Transport mleka ………..21 2.1.1. Mleko jako rodzaj ładunku……….. 21…

Czynniki eksploatacyjne jako determinanty efektywności wykorzystania taboru samochodowego na przykładzie Skat Transport sp. z oo

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Istota właściwej eksploatacji w transporcie samochodowym 1.1 Właściwości i specyfika transportu drogowego ……….5 1.2 Pojęcie eksploatacji w transporcie samochodowym………. 11 1.3 Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego………. 18 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skat Transport Sp. z o. o. 2.1 Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, w…

Transport w polsce a polityka transportowa Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Unijna polityka transportowa 1. Istota polityki transportowej……….. 6 2. Założenia polityki transportowej……….. 8 3. Perspektywy rozwoju polityki transportowej……….. 12 Rozdział II Polityka transportowa w Polsce 1. Cele i strategia polityki transportowej……….. 20 2. Kierunki rozwoju transportu……….. 25 3. Wyzwania rozwoju transportu…

Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A.

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Łańcuch dostaw w logistyce 1.1 Zarys historyczny ………..7 1.2 Łańcuch dostaw ………..8 1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9 1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11 1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13 1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14 1.5.2 Zarządzanie przez jakość ………..15 1.5.3…

Transport w gospodarce

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i jej…

Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Istota procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1 Pojęcie i funkcjonowanie logistyki………… 8 1.2 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………… 11 1.3. Istota zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie………… 14 1.4 Istota zarządzania łańcuchem dostaw………… 16 Rozdział 2 Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 2.1…

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki…

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki…

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23…

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka.

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ.

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu…

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości.

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39…