Tag: transport

Transport drogowy i magazynowanie materiałów niebezpiecznych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Transport drogowy – charakterystyka 1.1 Istota logistyki transportu……….. 5 1.1. Charakterystyka transportu drogowego……….. 8 1.2. Rodzaje transportu drogowego……….. 14 1.3. Uwarunkowania prawne……….. 17 Rozdział II Charakterystyka materiałów niebezpiecznych 2.1. Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych……….. 20 2.2. Wymagania dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych………..28 2.3 Wypadki drogowe dotyczące materiałów niebezpiecznych……….. 32…

Transport wewnętrzny w branży automotive Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………… 4 Cel i zakres pracy ………… 5 Rozdział 1 Logistyka, proces logistyczny oraz infrastruktura logistyczna – interpretacja podstawowych zagadnień 1. Definicja i istota logistyki ………… 6 2. Proces ………… 12 3. Infrastruktura logistyczna – definicja, podział ………… 17 3.1 Infrastruktura magazynowa ………… 21 3.2 Infrastruktura opakowań ………… 27…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności ……….35 Rozdział III Transport żywności…

Transport własny a zlecony Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Cechy charakterystyczne transportu zakładowego i zewnętrznego w zakresie produkcji podstawowej 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa o rozbudowanej strukturze, w tym organizacji transportu zewnętrznego ……….3 1.2. Środki techniczne stosowane do przywożenia, przemieszczania w obiekcie oraz wywozie produktów………. 12 1.3. Rodzaje firm przewozowych na wybranym rynku stanowiącym otoczenie danej firmy na…

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólne właściwości transportu materiałów niebezpiecznych 1.1 Transport materiałów niebezpiecznych jako zjawisko gospodarcze ……….5 1.2 Charakterystyka podstawowych aktów prawnych regulujących drogowy transport materiałów niebezpiecznych ……….11 1.3 Wnioski 18 Rozdział 2 Drogowy transport materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce 2.1. Przyczyny powstawania zagrożeń ……….21 2.2…

Transport towarów wartościowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział I Podatność transportowa ładunków 1.1.Podatność naturalna……….. 5 1.2. Podatność techniczna ładunku ………..10 1.3. Ekonomiczna podatność ładunku……….. 11 Rozdział II Podstawowe zasady w transporcie towarów wysokowartościowych 2.1. Transport drogowy ………..13 2.2. Charakterystyka transportu kolejowego……….. 16 2.3. Infrastruktura w transporcie……….. 21 Bibliografia ………..30 Spis tabel, wykresów, rysunków ………..32 Oceń

Transport wartości pieniężnych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podatność transportowa ładunków 1.1.Podatność naturalna. 1.2.Podatność techniczna. 1.3.Podatność ekonomiczna Rozdział 2 Podstawowe zasady w transporcie wartości pieniężnych 2.1.Przepisy prawa dotyczące transportu pieniędzy 2.2. Zasady budowania konwoju 2.3. Organizacja przewozu Rozdział 3 Rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystywane w transporcie wartości pieniężnych w Polsce 3.1. Rozwiązania teletechniczne stosowane w…

Transport drogowy i kolejowy towarów niebezpiecznych 1/5 (1)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Istota i pojęcie transportu towarów 1.1 Pojęcie transportu………. 4 1.1.1. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 6 1.1.2. Charakterystyka transportu kolejowego ……….9 1.2. Organizacja procesu transportowego………. 12 1.3. Infrastruktura transportu drogowego i kolejowego w Polsce………. 15 Rozdział II Przewóz ładunków niebezpiecznych 2.1. Transport materiałów niebezpiecznych jako zjawisko gospodarcze…

Transport artykułów spożywczych w UE na przykładzie P.H.U XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Logistyka 1.1. Powstanie i rozwój logistyki 1.2. Pojęcie logistyki ………6 1.3. Cele, założenia i właściwości logistyki ………11 1.4. Użyteczne systemy logistyki……… 15 Rozdział II Gałęzie transportu 2.1. Struktura systemu logistycznego……… 22 2.2. Podział i charakterystyka poszczególnych gałęzi transportu ………23 2.3. Charakterystyka transportu samochodowego ………31 Rozdział III Transport…

Transport drogowy w Polsce 2004-2011 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Transport drogowy – problemy teoretyczne 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowe……… 5 1.2. Charakterystyka potrzeb transportowych……… 9 1.3. Klasyfikacja oraz rodzaje transportu drogowego ………12 1.4. Organizacja i techniki wykorzystywane w transporcie drogowym……… 15 Rozdział II Infrastruktura transportu drogowego 2.1. Znaczenie infrastruktury dla transportu drogowego ………20 2.2. Stan…

Transport i przetwórstwo mleka na przykładzie wybranej mleczarni Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Logistyka w przemyśle spożywczym 1.1. Przemysł spożywczy jako dział gospodarki narodowej ………..5 1.2. Rynek mleka i przetworów mleczarskich w Polsce……….. 9 1.3. Łańcuch dostaw żywności……….. 17 Rozdział 2 Transport i przetwórstwo mleka 2.1. Transport mleka ………..21 2.1.1. Mleko jako rodzaj ładunku……….. 21 2.1.2. Przepisy dotyczące transportu i…

Czynniki eksploatacyjne jako determinanty efektywności wykorzystania taboru samochodowego na przykładzie Skat Transport sp. z oo Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Istota właściwej eksploatacji w transporcie samochodowym 1.1 Właściwości i specyfika transportu drogowego ……….5 1.2 Pojęcie eksploatacji w transporcie samochodowym………. 11 1.3 Charakterystyka eksploatacyjna przedsiębiorstwa transportowego………. 18 Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa Skat Transport Sp. z o. o. 2.1 Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie, w tym przedmiot i zakres prowadzonej…

Transport w polsce a polityka transportowa Unii Europejskiej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Unijna polityka transportowa 1. Istota polityki transportowej……….. 6 2. Założenia polityki transportowej……….. 8 3. Perspektywy rozwoju polityki transportowej……….. 12 Rozdział II Polityka transportowa w Polsce 1. Cele i strategia polityki transportowej……….. 20 2. Kierunki rozwoju transportu……….. 25 3. Wyzwania rozwoju transportu w Polsce……….. 38 Rozdział III…

Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział I Łańcuch dostaw w logistyce 1.1 Zarys historyczny ………..7 1.2 Łańcuch dostaw ………..8 1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9 1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11 1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13 1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14 1.5.2 Zarządzanie przez jakość ………..15 1.5.3 Zarządzanie ukierunkowane na klienta……….. 18…

Transport w gospodarce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego………. 9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego………. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i jej wpływ na transport 2.1. Główne…

Transport i spedycja jako elementy procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Istota procesów logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1.1 Pojęcie i funkcjonowanie logistyki………… 8 1.2 Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………… 11 1.3. Istota zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie………… 14 1.4 Istota zarządzania łańcuchem dostaw………… 16 Rozdział 2 Transport i spedycja w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 2.1 Definicja i kryteria podziału transportu……………

Wykorzystanie strategii w przedsiębiorstwie na przykładzie XYZ. 4.3/5 (57)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Motywacja jako czynnik zwiększający potencjał zasobów ludzkich………6 1. Definicja, rola i znaczenie motywacji………6 2. Motywacja a potrzeby pracowników………12 3. Narzędzia i metody motywacji………18 4. Płacowe środki motywowania pracowników………21 4.1. Wynagrodzenie – jego istota i funkcje………22 4.2. Budowa systemu wynagradzania………25 5. Pozapłacowe środki motywowania pracowników………28 5.1. Premie i…

Analiza zatrudnienia białego personelu medycznego w wybranym SP ZOZ. 4.84/5 (32)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Istota analizy ekonomicznej w terii………5 1.1. Pojęcie i zadania analizy ekonomicznej………5 1.2. Rodzaje analizy ekonomicznej………8 1.3. Schemat analizy ekonomiczno- finansowej……….13 1.4. Analiza gospodarowania czynnikiem ludzkim………18 1.5. Analiza funduszu wynagrodzeń……….25 Rozdział 2.System wynagrodzeń w służbie zdrowia……….30 2.1. Istota i klasyfikacja wynagrodzeń………30 2.2. Składniki wynagrodzeń………33 2.3. Czynniki mające wpływ…

Wartości życiowe i aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Ustalenia terminologiczne……….5 1. Pojęcie aspiracji i poziomu aspiracji………6 2. Uwarunkowania aspiracji……….8 3. Rodzaje aspiracji……….11 4. Stan badań nad aspiracjami młodzieży……….13 Rozdział II Problematyka wartości wśród przedstawicieli młodego pokolenia……….18 1. Geneza pojęcia „wartość” oraz czynniki, które warunkują kształtowanie się wartości u młodych ludzi……….23 2. Przebieg rozwoju poznawczego i…

Przesłuchiwanie dzieci – taktyka. 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I Elementy psychologii dziecka ……… 7 1. Zagadnienia wstępne ……… 7 2. Fazy rozwoju dziecka ……… 9 2.1. Średnie dzieciństwo (wiek przedszkolny) ……… 9 2.2. Późne dzieciństwo ……… 15 2.3. Dorastanie ……… 17 3. Różnice płci ……… 18 Rozdział II Rola procesowa dziecka ……… 21 1.…

Marketingowe zarządzanie w przedsiębiorstwie przemysłu włókienniczego na przykładzie XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka rynku produktów włókienniczych……….6 1.1. Specyfika rynku produktów włókienniczych……….6 1.2. Wielkość i struktura popytu……….9 1.3. Wielkość i struktura podaży……….11 Rozdział II Marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem……….21 2.1. Miejsce marketingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem ………21 2.2. Istota i rodzaje strategii marketingowych………23 2.3. Strategie marketingowe w cyklu życia rynkowego produktu………28 Rozdział III…

Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości. 4/5 (8)

Przez administrator

Wstęp………1 Rozdział 1. Droga do niepodległości……….3 1.1. Pierestrojka……….3 1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14 Rozdział 2. Niepodległość……….18 2.1. Konstytucje……….18 2.2. System władzy……….34 2.3. Partie polityczne……….42 2.4. Aleksander Łukaszenko………44 Rozdział 3. Problemy białoruskiej państwowości………48 3.1. Swobody obywatelskie……….48 3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52 3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76…

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo usługowego XYZ spółka jawna. 4.44/5 (9)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporządzania planu marketingowego Rozdział 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Prezentacja firmy 2.2. Podstawowe produkty, towary i usługi 2.3. Zamierzenia…

Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi………5 1. Ewolucja funkcji personalnej………6 2. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji………12 Rozdział II. Rekrutacja………18 1. Rekrutacja definicje i podział………19 2. Znaczenie rekrutacji………20 3.Wewnętrzne zasoby pracownicze………24 4. BezpoŚrednia rekrutacja na rynku zewnętrznym………27 5. Agencje doradztwa personalnego………33 Rozdział III. Selekcja………39 1. Selekcja definicje i podział………39…

Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ. 4.71/5 (56)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cele i metody doboru kadr w przedsiębiorstwie………7 1.1 Idee i założenia zarządzania zasobami ludzkimi………8 1.2 Marketing personalny………11 1.3 Elementy procesu doboru kadr………13 1.3.1 Planowanie kadr – a procesy rekrutacji i selekcji………15 1.3.2 Opis zadań i stanowisk pracy………20 1.3.3 Wykorzystanie zewnętrznego i wewnętrznego rynku pracy- metody i źródła…