Transport intermodalny jako element łańcucha dostaw na przykładzie XYZ S.A.

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….. 5

Rozdział I
Łańcuch dostaw w logistyce

1.1 Zarys historyczny ………..7
1.2 Łańcuch dostaw ………..8
1.3 Struktura łańcucha dostaw……….. 9
1.4 Operatorzy logistyczni w łańcuchu dostaw……….. 11
1.5 Zarządzanie łańcuchem dostaw ………..13
1.5.1 Usprawnienie funkcjonowania łańcucha dostaw ………..14
1.5.2 Zarządzanie przez jakość ………..15
1.5.3 Zarządzanie ukierunkowane na klienta……….. 18
1.6 Transport w łańcuchu dostaw……….. 19


Rozdział II
Rola transportu intermodalnego w logistyce

2.1 Transport intermodalny ………..21
2.2 Infrastruktura transportu……….. 22
2.2.1 Pojęcie infrastruktury transportu……….. 22
2.2.2 Infrastruktura transportu intermodalnego……….. 23
2.2.3 Terminale przeładunkowe ………..24
2.3 Urządzenia transportu intermodalnego……….. 27
2.3.1 Intermodalna jednostka ładunkowa (UTI) ………..27
2.3.2 Urządzenia manipulacyjne……….. 28
2.3.3 Środki transportu ………..31


Rozdział III
Transport intermodalny w ujęciu XYZ S.A.

3.1 Opis spółki ………..35
3.2 Sieć połączeń ………..35
3.3 Przewozy intermodalne w Polsce ………..37
3.3.1 Przewozy poszczególnymi gałęziami transportu……….. 37
3.3.2 Przewozy intermodalne transportem kolejowym……….. 38
3.3.3 Prognoza przewozów intermodalnych……….. 40
3.4 Terminale przeładunkowe……….. 41
3.5 Przewozy kontenerów XYZ S.A………… 43
3.5.1 Przewiezione kontenery TEU……….. 43
3.5.2 Przychody z przewozu ………..44
3.6 Prognozy ………..46
3.6.1 Przewozy……….. 46
3.6.2 Przychody ………..46
3.7 Analiza otoczenia……….. 47
3.7.1 Analiza SWOT……….. 47
3.7.2 Przewoźnicy intermodalni ………..50
3.8 Wnioski……….. 51


Podsumowanie……….. 53
Bibliografia ………..55
Spis rysunków……….. 57
Spis tabel ………..58
Załączniki……….. 59