Transport ponadgabarytowy w Polsce na przykładzie przewozu ładunku nienormatywnego w wybranym przedsiębiorstwie XYZ

1 kwietnia 2023 0 Przez administrator


WStęp…………. 5

Rozdział 1
Transport w Polsce

1.1 Podstawowe pojęcia Transportu…………. 6
1.1.1 Transport…………. 6
1.1.2 Proces transportowy i przewozowy…………. 7
1.2 Klasyfikacja transportu…………. 9
1.2.1 Klasyfikacja i podział transportu…………. 9
1.2.2 Transport Kombinowany…………. 12
1.3 Infrastruktura transportowa…………. 14
1.3.1 Pojęcie infrastruktury transportowej…………. 14
1.3.2 Specyfika infrastruktury transportowej…………. 15
1.3.3 Aktualny stan i znaczenie infrastruktury transportowej w Polsce…………. 16
1.4 Znaczenie transportu w gospodarce…………. 17
1.4.1 Rola transportu w rozwoju gospodarki w Polsce…………. 17
1.4.2 Transportochłonność – charakterystyka…………. 18

Rozdział 2
Charakterystyka transportu ponadgabarytowego

2.1 Definicja i normy w przewozach nienormatywnych…………. 20
2.1.1 Podstawowe definicje w transporcie nienormatywnym…………. 21
2.1.2 Normy w przewozach nienormatywnych…………. 22
2.1.3 Przepisy w zakresie transportu ponadgabarytowego…………. 25
2.2 Pojazdy Nienormatywne i podział ładunków ponadgabarytowych…………. 27
2.2.1 Pojazdy nienormatywnego…………. 27
2.2.2 Podział ładunków ponadgabarytowych…………. 27
2.3 Dokumenty i zezwolenia w przewozach nienormatywnych…………. 28
2.3.1 Dokumenty w przewozach nienormatywnych…………. 30
2.3.2 Zezwolenia w przewozach nienormatywnych…………. 31
2.4 Organizacja przewozów nienormatywnych…………. 34
2.4.1 Czynności przygotowawcze procesu przewozu ładunku ponadgabarytoweg…………. 34
2.4.2 Załadunek, przewóz, rozładunek…………. 38

Rozdział 3
Opis przedsiębiorstwa i trasy przejazdu

3.1 Charakterystyka przedsiębiorstwa…………. 45
3.2 Przebieg trasy…………. 49
3.3 Problemy i zagrożenia Przewozów nienormatywnych…………. 52
3.4 Proponowane rozwiązywania problemów…………. 53

Zakończenie…………. 55
Biblografia…………. 56
Netografia…………. 56
Akty normatywne…………. 57
Spis tabel…………. 58
Spis rysunków…………. 58
Spis wykresów…………. 58
Streszczenie…………. 58