Organizacja przewozu ładunków w transporcie krajowym i międzynarodowym na przykładzie przedsiębiorstwa X

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ……….3

Rozdział I
Przewóz ładunków

1.1. Definicja i istota transportu………. 5
1.2. Klasyfikacje transportu ……….7
1.3. Logistyka i spedycja ……….8
1.4. Systemy przewozowe i ich znaczenie w sieciach logistycznych ……….10
1.5. Wpływ transportu na środowisko ……….14

Rozdział II
Transport krajowy

2.1. Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania transportu drogowego w Polsce ……….16
2.2. Licencje/zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ……….18
2.3. Czas pracy kierowców ……….21
2.4. Sposoby ustalania cen usługi spedycyjnej ……….23
2.5. Infrastruktura drogowa w Polsce ……….25
2.6. Wyzwania w transporcie krajowym………. 27

Rozdział III
Transport i spedycja międzynarodowa

3.1. Uregulowania prawne ……….29
3.2. Realizacja transportu międzynarodowego ……….32
3.3. Cele transportu międzynarodowego………. 34
3.4. Wyzwania w transporcie międzynarodowym………. 36

Rozdział IV
Charakterystyka wybranego przedsiębiorstwa X

4.1. Opis działalności przedsiębiorstwa X ……….39
4.2. Organizacja przewozów w przedsiębiorstwie X ……….42
4.3. Wyniki analizy porównawczej przedsiębiorstwa X na tle branży ……….44

Podsumowanie i wnioski ……….49
Bibliografia ……….51
Spis tabel, wykresów, rysunków ……….54