Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

7 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział I
Logistyka
1.1. Pojęcie logistyki ……….4

1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10
1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15

Rozdział II
Transport żywności

2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23
2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31
2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności ……….35

Rozdział III
Transport żywności na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

3.1 Charakterystyka firmy, jej pojazdów i wyposażenia………. 40
3.2. Logistyka w firmie XYZ………. 43

Zakończenie ……….51
Bibliografia………. 53
Spis tabel, rysunków ……….56