Tag: forma

Bajki jako forma edukacji językowej w przedszkolu

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Bajkoterapia jako forma terapii dziecięcej

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział IDziecko w wieku przedszkolnym1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym …………51.2. Rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w stymulowaniu rozwoju dziecka………… 121.3. Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze………… 141.4. Kształtowanie się wartości i postaw …………18Rozdział IIZnaczenie bajek w wychowaniu dziecka 2.1. Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna2.1. Wpływ bajek…

Franczyza jako forma prowadzenia działalności gospodarczej

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział 1 Koncepcja franchisingu 1.1 Pojęcie i geneza franchisingu ………..4 1.2 Istota franchisingu……….. 7 1.3 Porównanie licencyjnych form prowadzenia działalności gospodarczej……….. 8 1.3.1 Partnerstwo……….. 9 1.3.2 Agencja……….. 9 1.3.3 Franczyza ………..11 1.4 Formy i typy franchisingu ………..11 1.5 Wady i korzyści z franchisingu…

Monastycyzm egipski jako forma alienacji społecznej

Przez administrator

1. Wstęp-wprowadzenie 2. Definicja alienacji 3. Źródła mówiące o życiu monastycznym 4.Definicje pojęć-formy monastycyzmu 5.Reguły rządzące życiem monastycznym 6. Prawne konsekwencje życia monastycznego 7. Ekonomiczne konsekwencje życia monastycznego 8. Stosunki mnichów z innymi przedstawicielami Kościoła 9. Autorytet społeczny mnichów a alienacja 10. Podsumowanie- czy monastycyzm…

Stretching jako forma uzupłniająca treningu w różnych dyscyplinach sportowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I 1.1. Definicje, historia ………..4 1.2. Rodzaje stretchingu ………..6 1.3. Metody stretchingu ………..8 1.3.1. Stretching dynamiczny……….. 8 1.3.2. Stretching balistyczny……….. 10 1.3.3. Stretching statyczny ………..10 1.3.4. Metoda PNF ………..12 Rozdział II 2.1. Rola, funkcje i cele stretchingu ………..14 2.2. Stretching w sporcie ………..16…

Dzieła sztuki i złoto jako alternatywna forma inwestycji

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i klasyfikacja inwestycji 1.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji 1.2. Rodzaje inwestycji alternatywnych 1.3. Ryzyko alternatywnych form inwestowania 1.4. Podmioty rynku inwestycji alternatywnych Rozdział II Dzieła sztuki jako alternatywna forma inwestowania 2.1. Rynek sztuki w Polsce 2.2. Opłacalność inwestycji na rynku sztuki…

Wodolecznictwo jako forma fizjoterapii i jego wpływ na organizm człowieka

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Historia i fizjologiczne podstawy wodolecznictwa 1.1. Zarys historyczny wodolecznictwa 1.2. Fizjologiczne podstawy hydroterapii Rozdział 2 Wpływ wodolecznictwa na organizm człowieka 2.1. Rodzaje zabiegów wodoleczniczych i ich wpływ na organizm 2.2. Zabiegi wodolecznicze wykorzystywane w terapii poszczególnych układów Rozdział 3 Podstawowe cele i…

Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze jako forma przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym

Przez administrator

1. Problematyka w świetle literatury 1.1. Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 1.1.1. Definicja 1.1.2. Rodzaje zajęć kompensacyjno- wyrównawczych 1.1.3. Przyczyny organizacji zajęć kompensacyjno wyrównawczych 1. 2. Niepowodzenia szkolne 1.2.1. Definicja niepowodzeń szkolnych 1.2.2. Rodzaje niepowodzeń szkolnych 1.2.3. Przyczyny niepowodzeń szkolnych 1.2.4. Zapobieganie niepowodzeniom w szkole 2. Metodologiczne podstawy…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Koncepcja elastycznych form zatrudnienia w (Polsce) 1.1. Podstawowe pojęcia i założenia ……….4 1.2. Przesłanki rozwoju elastycznych form zatrudnienia………. 8 1.3. Rodzaje i charakterystyka elastycznych form organizacji czasu pracy ……….13 1.4. Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem elastycznych form pracy dla pracodawców i…

Turystyka ekstremalna jako nowoczesna forma aktywnego wypoczynku

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wybrane aspekty turystyki ekstremalnej w ujęciu teoretycznym 1. Turystyka, turysta, aktywność turystyczna, atrakcyjność turystyczna i rekreacja – analiza definicyjna pojęć…………..7 2. Podział turystyki aktywnej…………..12 3. Różnice między turystyką ekstremalną a sportem ekstremalnym …………..15 4. Najbardziej ekstremalne atrakcje turystyczne na świecie…………..19 Rozdział II…

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5 1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10 1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16 Rozdział II Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania…

Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Koncepcja elastycznych form zatrudnienia w (Polsce) 1.1. Podstawowe pojęcia i założenia ……….4 1.2. Przesłanki rozwoju elastycznych form zatrudnienia………. 8 1.3. Rodzaje i charakterystyka elastycznych form organizacji czasu pracy ……….13 1.4. Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem elastycznych form pracy dla pracodawców i…

Turystyka ekstremalna jako nowoczesna forma aktywnego wypoczynku

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wybrane aspekty turystyki ekstremalnej w ujęciu teoretycznym 1. Turystyka, turysta, aktywność turystyczna, atrakcyjność turystyczna i rekreacja – analiza definicyjna pojęć…………..7 2. Podział turystyki aktywnej…………..12 3. Różnice między turystyką ekstremalną a sportem ekstremalnym …………..15 4. Najbardziej ekstremalne atrakcje turystyczne na świecie…………..19 Rozdział II…

Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma ewidencji księgowej dla celów podatkowych w firmie XYZ

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Formy ewidencji księgowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw 1.1 Istota i znaczenie podatków w gospodarce……….. 5 1.2 Istota i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw……….. 10 1.3 Ryczałtowe formy ewidencji………. 16 Rozdział II Podatkowa książka przychodów i rozchodów oraz zasady ustalania…

Kredyty jako forma finansowania działalności gospodarczej w Polsce

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Formy finansowania działalności gospodarczej 1.1. Istota i formy finansowania……… 5 1.2. Kapitał własny……… 7 1.3. Kapitał obcy ………11 Rozdział 2 Istota i klasyfikacja kredytu 2.1. Pojęcie i rodzaje kredytów ………16 2.2. Funkcje kredytów……… 21 2.3. Procedura pozyskiwania kredytów……… 23 2.4. Zabezpieczenia kredytów…

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Istota i źródła finansowania inwestycji. 1.1 Istota inwestycji……….. 6 1.2 Zewnętrzne i zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału……….. 8 1.3 Kredyt bankowy i pożyczka ………..11 1.5 Papiery dłużne……….. 15 1.6 Venture Capital ………..18 Rozdział II Charakterystyka leasingu – istota, aspekty prawno podatkowe 2.1 Geneza…

Lean management jako forma zarządzania organizacją

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Manager XXI wieku – zmiany koncepcji zarządzania 1.1. Uwarunkowania kierowania ludźmi………. 5 1.2. Zmiany w koncepcji zarządzania ……….11 1.3. Nowoczesne formy zarządzania ……….14 1.4. Zarządzanie w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy ……….18 Rozdział II Lean management – ujęcie teoretyczne 2.1. Pojęcie i geneza…

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne jako forma terapii pedagogicznej

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Wybrane zagadnienia dotyczące terapii pedagogicznej w świetle literatury 1.1. Pojęcie terapii pedagogicznej wg różnych autorów ………..5 1.2. Terapia pedagogiczna w obecnym systemie edukacyjnym ………..11 1.3. Czynniki wpływające na powodzenie efektywności w terapii pedagogicznej ………..14 Rozdział II Rola zajęć korekcyjno- kompensacyjnych jako forma…

Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział I Prawna ochrona przyrody jako zadanie państwa 1.1 Geneza i rozwój prawnej ochrony przyrody……….. 4 1.2 Pojęcie i cele ochrony przyrody……….. 7 1.3 Źródła prawa ochrony przyrody……….. 11 1.4 Administracja ochrony przyrody ………..15 1.5 Pojęcie i rodzaje form ochrony przyrody ………..19 Rozdział…

Narzędzia bankowości elektronicznej w Polsce jako bezpieczna forma realizacji transakcji

Przez administrator

Wstęp……….. 5 Rozdział 1 Idea bankowości elektronicznej 1.1 Historia bankowości elektronicznej ……….. 7 1.2. E-bankowość – definicja ……….. 9 1.2.1. Elektroniczna bankowość w charakterze pakietu środków technicznych ……….. 9 1.2.2. E-bankowość w charakterze usługi ……….. 10 1.2.3. Elektroniczna bankowość w charakterze specyficznej formy działalności ………..…

Coaching jako współczesna forma rozwijania pracowników

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Coaching i jego istota 1.1. Pojęcie i istota coachingu………. 4 1.2 Coaching- rys historyczny ……….10 1.3 Rodzaje i cele coachingu………. 10 Rozdział II Kształcenie zachowań w coachingu 2.1. Modele i techniki stosowane w coachingu ……….16 2.2. Proces coachingu i jego przebieg ……….21…

Crowdfunding jako nowoczesna forma finansowania społecznościowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Crowdfunding w ujęciu teoretycznym 1.1. Pojęcie i istota crowdfundingu 1.2. Geneza i historia crowdfundingu 1.3. Znaczenie Internetu i portali społecznościowych w rozwoju crowdfundingu 1.4. Finansowanie projektów o podwyższonym ryzyku 1.5. Obszary zastosowania crowdfundingu Rozdział II Crowdfunding jako forma finansowania społecznościowego 2.1. Finansowanie…

Zakład aktywnosci zawodowej jako forma aktywizacji zawodowej osób uposledzonych umyslowo

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Aktywizacja zawodowa osób uposledzonych umyslowo. analiza w swietle literatury 1.Specyfika funkcjonowania osób uposledzonych umyslowo………..5 2.Znaczenie pracy w rehabilitacji osób uposledzonych umyslowo………..9 3.Stereotypy i uprzedzenia wobec osób niepelnosprawnych………..12 4.Definicja i formy aktywizacji zawodowej………..15 5.Zaklady Aktywnosci Zawodowej – definicja, geneza i zasady dzialalnosci………..24 6.Rola,…