Stretching jako forma uzupłniająca treningu w różnych dyscyplinach sportowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
1.1. Definicje, historia ………..4

1.2. Rodzaje stretchingu ………..6
1.3. Metody stretchingu ………..8
1.3.1. Stretching dynamiczny……….. 8
1.3.2. Stretching balistyczny……….. 10
1.3.3. Stretching statyczny ………..10
1.3.4. Metoda PNF ………..12

Rozdział II
2.1. Rola, funkcje i cele stretchingu ………..14

2.2. Stretching w sporcie ………..16

Rozdział III
3.1. Przedmiot i cel badań ………..25

3.2. Problematyka badawcza ………..26
3.3. Hipotezy badawcze ………..27
3.4. Metody, techniki oraz narzędzia badawcze ………..28
3.5. Organizacja i przebieg badań ………..29
3.6. Analiza zebranych materiałów ………..29

Podsumowanie i wnioski……….. 41
Piśmiennictwo: ………..42
Spis zdjęć: ………..43
Spis rysunków: ………..43
Spis tabel: ………..43
Spis wykresów: ………..44

Oceń