dar i inne zaburzenia neurologiczne w pracy ratownika medycznego

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Kliniczny przebieg udaru mózgu

1. Obrazowanie mózgu
2. Następstwa udaru
3. Powikłania neurologiczne po przebytym zawale mięśnia sercowego

Rozdział II
Epidemiologia i czynniki ryzyka predysponujące wystąpienie udaru mózgu

1. Otyłość
2. Brak aktywności fizycznej
3. Palenie papierosów
4. Alkohol
5. Nadciśnienie tętnicze
6. Cukrzyca
7. Zespół metaboliczny
8. Migotanie przedsionków

Rozdział III
Nietypowe przyczyny udaru mózgu

1. Stosowanie narkotyków
2. Infekcja a udar mózgu
3. HIV a udar mózgu
4. Nowotwór a udar mózgu
5. Zespół przemijającego skurczu naczyń mózgowych

Rozdział IV
Postępowanie ratownicze w udarze mózgu

1. Afazja u chorych z udarem
2. Apraksja i agnozja w udarach
3. Koordynacja i chód w udarze mózgu
4. Badanie pacjenta nieprzytomnego
5. Ogólne postępowanie w oddziale ratunkowym
6. Tromboliza i dowody na korzyść jej działania u pacjentów z udarem

Rozdział V
Powrót do zdrowia i rehabilitacja

1. Naturalny przebieg zdrowienia
2. Zdolność pacjenta do podejmowania samodzielnych decyzji
3. Pozbawianie wolności do decyzji
4. Stan wegetatywny po udarze mózgu
5. Koszty opieki w udarze mózgu
6. Padaczka

Podsumowanie
Bibliografia