Wpływ 6 tygodniowego treningu funkcjonalnego na wyniki oceny fms u osób w wieku 20 – 40LAT

22 października 2021 0 Przez administrator

Wstęp ………5

Rozdział 1
FMS i jego zastosowanie

1.1. Model FMS……… 7
1.2. Stosowanie modelu ………9

Rozdział 2
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań ………17
2.2. Pytania i problemy badawcze……… 17
2.3. Narzędzie badawcze i obszar badań ………18

Rozdział 3
Prezentacja wyników badań

3.1. Poziom bazowej sprawności badanych ………21
3.2. Zmiany sprawności pod wpływem treningu……… 23

Dyskusja……… 28
Bibliografia ………31
Spis tabel, wykresów i rysunków……… 33