Tag: żywności

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Organizacja i funkcjonowanie kanałów dystrybucji żywności mrożonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujące system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje występujących kanałów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Związki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek żywności mrożonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku żywności…

Wpływ nieodżywczych składników żywności na zdrowie człowieka.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka składników pokarmowych 1.1. Odżywcze składniki pokarmowe 1.1.1. Białka 1.1.2. Węglowodany 1.1.3. Tłuszcze 1.1.4. Cholesterol 1.1.5. Składniki mineralne 1.1.6. Kwasy 1.1.7. Witaminy 1.1.8. Woda 1.1.9. Metale ciężkie 1.2. Nieodzywcze składniki pokarmowe 1.2.1. Barwniki 1.2.2. Pestycydy 1.2.3. Substancje słodzące 1.2.4. Substancje konserwujące 1.2.5.…

Stosowanie przeciwutleniaczy jako metoda utrwalania żywności

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Podział metod utrwalania żywności 1.1 Wybrane metody fizyczne ……….6 1.1.1 Utrwalanie żywności za pomocą niskich temperatur ……….6 1.1.2 Utrwalanie żywności za pomocą wysokich temperatur………. 10 1.1.3 Utrwalanie żywności za pomocą odwadniania ……….12 1.1.3.1 Suszenie………. 14 1.1.3.2 Zagęszczanie………. 15 1.1.4 Utrwalanie żywności za…

Heterocykliczne Aminy Aromatyczne: występowanie w żywności, wpływ na zdrowie człowieka i metody oznaczania

Przez administrator

Wstęp………….11 I.Cel i zakres pracy………… 13 II.Przegląd piśmiennictwa. 1. Powstawanie i struktury Heterocyklicznych Amin Aromatycznych (HAA) w żywności………… 14 1.1 Powstawanie HAA …………14 1.2 Rodzaje struktur HAA …………15 2. Czynniki wpływające na powstawanie i hamowanie HAA w żywności…………18 2.1.Czynniki sprzyjające powstawaniu HAA …………18 2.2.Czynniki wpływające…

Zastosowanie metody QueChers w analizie zanieczyszczeń żywności

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Teoretyczne aspekty zanieczyszczenia żywności 1.1. Zanieczyszczenia żywności 1.2. Rodzaje czynników zanieczyszczających żywność 1.2.1. Pestycyd 1.2.2 Dioksyny i polichlorowane bifenyle 1.2.3. Mikotoksyny 1.2.4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 1.2.5. Azotany(III) i azotany(V) Rozdział 2 Zastosowanie metod chromatograficznych do oznaczania zanieczyszczenia w żywności 2.1. Etapy przygotowania…

Charakterystyka wybranych dodatków do żywności

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Dodatki do żywności 1.1. Pojęcie dodatku do żywności 1.2. Charakterystyka wybranych dodatków do żywności 1.2.1. Glutaminian sodu 1.2.2. Kwas benzoesowy 1.3. Zagrożenia wynikające ze stosowania dodatków do żywności 1.4 Metody utrwalania żywności Rozdział II Charakterystyka żywienia. 2.1. Podstawowa terminologia 2.2. Zasady racjonalnego…

Cechy sensoryczne mleka zagęszczonego – wytyczne normatywne a możliwości technologii żywności

Przez administrator

Wstęp…….9 1. Cel i zakres pracy……. 10 2. Przegląd literatury 2.1. Technologia produkcji mleka zagęszczonego niesłodzonego……. 11 2.2. Technologia produkcji mleka zagęszczonego słodzonego …….25 2.3. Standardy jakości mleka zagęszczonego……. 29 2.4. Analiza przepisów prawnych w Polsce i Unii Europejskiej …….31 2.5. Wpływ procesów technologicznych na…

Postawy polskich i niemieckich konsumentów wobec żywności ekologicznej

Przez administrator

Wstęp……..3 Rozdział I Postawy konsumentów jako obiekt badań 1. Pojęcie i istota postaw konsumentów ……..5 2. Czynniki determinujące postawy konsumentów ……..10 3. Zależność między postawami a zachowaniami konsumentów…….. 14 4. Metody i techniki badania postaw konsumentów ……..19 Rozdział II Rynek żywności ekologicznej w Polsce i…

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdział II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci…

Magazynowanie zywnosci mrozonej na przykładzie firmy XXX

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Polski przemysl spozywczy………6 1.1. Polski przemysl spozywczy na tle Unii Europejskiej 1.2. Handel zagraniczny artykulami rolno-spozywczymi 1.3. Glówni odbiorcy polskich produktów 1.4. Przemysl spozywczy po integracji z UE 1.5. Globalizacja w polskim przemysle spozywczym – szanse i zagrozenia w kontekscie rynku europejskiego…

Logistyka i znaczenie eksportu zywnosci na przykładzie hurtowni XXX.

Przez administrator

Wstęp ……….5 Cel i zakres pracy……….7 Rozdział I Logistyka handlu w lancuchu dostaw. 1.1. Istota i rola handlu……….9 1.2. Handel w zarządzaniu lancuchem dostaw ……….28 1.3. Determinanty potrzeb logistycznych przedsiebiorstw handlowych……….37 Rozdział II Polski eksport zywnosci. 2.1. Przyczyny i skala eksportu do Wielkiej Brytanii……….41 2.2.…

Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa ekologicznego………6 1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie kryzysu rolnictwa intensywnego………6 1.2. Okreslenie rolnictwa ekologicznego………7 1.3. Podloze ideowe rolnictwa Ekologicznego………10 1.4. Jakość zywnosci ekologicznej………11 1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w Polsce..12 1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod…

Wpływ nieodzywczych składników zywnosci na zdrowie czlowieka.

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka składników pokarmowych 1.1. Odzywcze skladniki pokarmowe 1.1.1. Bialka 1.1.2. Weglowodany 1.1.3. Tluszcze 1.1.4. Cholesterol 1.1.5. Skladniki mineralne 1.1.6. Kwasy 1.1.7. Witaminy 1.1.8. Woda 1.1.9. Metale ciezkie 1.2. Nieodzywcze skladniki pokarmowe 1.2.1. Barwniki 1.2.2. Pestycydy 1.2.3. Substancje slodzace 1.2.4. Substancje konserwujace 1.2.5.…

Problem bezpieczenstwa zywnosci w świetle FAO.

Przez administrator

1. Wporwadzenie 2. Przeglad pismiennictwa 2.1. Rys historyczny FAO 2.2. Pojęcie glodu 2.3. Przyczyny glodu na swiecie 2.4. Sposoby likwidacji glodu na swiecie 2.5. Programy FAO 2.6. System bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.1. Warunki bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2. Wymiary bezpieczenstwa zywnosciowego 2.6.2.1. Wymiar miedzynarodowy 2.6.2.2. Wymiar narodowy 2.6.2.3.…

Racjonalizacja kosztów transportu drogowego dystrybucji swiezej zywnosci

Przez administrator

Rozdział 1. Przedstawienie zagadnienia tematu 1.1. Definicje………..3 1.2. Uwarunkowania prawne dotyczace transportu……….. 4 1.3. Warunki przewozu swiezej zywnosci ………..5 Rozdział 2. Transport w dystrybucji 2.1 Tabor……….. 14 2.2 Siec obiektów……….. 14 Rozdział 3. Uslugi transportowe 3.1 Kryteria doboru klientów……….. 16 3.2 Zakres uslug ………..16 3.3…

Biznes plan uruchomienia baru zdrowej zywnosci.

Przez administrator

Wprowadzenie……….. 4 Rozdział 1. Nasz cel ………..5 Charakterystyka pracowników ………..6 Dostawcy ………..7 Nasi konsumenci ………..7 Konkurencja ………..8 Analiza sytuacji: mocne i slabe strony przedsiębiorstwa ………..9 Produkt ………..10 Cena ………..10 Cennik ………..11 Dystrybucja ………..13 Plan promocji ………..14 Plan finansowy ………..17 Zestawienie spodziewanych dochodów………..19 Zalaczniki Prognoza sprzedazy…