Rynek artykulów spozywczych z uwzglednieniem zywnosci ekologicznej w rejonie siedleckim 5/5 (11)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………2

Rozdział I.
Przeglad literatury dotyczacej rolnictwa
ekologicznego………6

1.1. Rozwój ekologicznych metod produkcji w aspekcie
kryzysu rolnictwa intensywnego………6
1.2. Okreslenie rolnictwa
ekologicznego………7
1.3. Podloze ideowe rolnictwa
Ekologicznego………10
1.4. Jakość zywnosci
ekologicznej………11
1.5. Rozwój rolnictwa ekologicznego na swiecie i w
Polsce..12
1.6. Uwarunkowania rozwoju ekologicznych metod
produkcji zywnosci w Polsce………15
1.7. Wymogi prawne w zakresię zywnosci
ekologicznej………17


Rozdział II.
Rynek artykulów spozywczych na tle sytuacji
gospodarczej w rejonie siedleckim………23

2.1. Pojęcie rynku, jego rodzaje i
funkcje……..23
2.2. Popyt i podaz oraz mechanizmy
rynkowe………25
2.3. Sytuacja gospodarcza i uwarunkowania
ekonomiczne………27
3.4. Czynniki kształtujące tendencje konsumpcyjne
oraz preferencje konsumentów przy wyborze produktów
spozywczych………30


Rozdział III.
Rynek zywnosci ekologicznej na przykładzie rejonu
siedleckiego……..35

3.1. Rynek zywnosci ekologicznej i procesy nim
kierujace………35
3.2. Kształtowanie się i rozwój rynku zywnosci
ekologicznej………37
3.3. Metody wytwarzania i znakowanie produktów oraz
kontrole komisji
atestacyjnych………41
3.4. Swiadomosc i wymagania konsumentów przy
wyborze produktów
ekologicznych………45


Rozdział IV.
Rynek zywnosci ekologicznej w konfrontacji z zywnoscia
konwencjonalna na przykładzie rejonu siedleckiego i
podobnych rejonów w wybranych krajach Unii
Europejskiej………52

4.1. Porównanie preferencji i wymagan konsumentów
przy wyborze zwyklych produktów spozywczych i
ekologicznych………52
4.2. Problemy w handlu zywnoscia konwencjonalna i
ekologiczna w rejonie siedleckim oraz sposoby ich
rozwiazania………56
4.3. Poziom gospodarczy rynku zywnosci ekologicznej
w wybranych krajach Unii
Europejskiej………59
4.4. Szanse eksportowe i przyszlosc polskich
produktów ekologicznych na rynkach
europejskich………63

Zakończenie………68
Bibliografia………70

Oceń