Zarządzanie zespołami ludzi w środowisku wielokulturowym

7 grudnia 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Funkcje kierownika i jego znaczenie w organizacji

1.1 Proces kierowania organizacją………. 5
1.2 Zadania i obowiązki kadry kierowniczej w kontekście zarządzania ludźmi ……….8
1.3 Pożądane umiejętności menedżera ……….12
1.4. Efektywne zarządzanie zespołem pracowników ……….16

Rozdział 2
Style kierowania w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcie stylów kierowania ……….18
2.2 Przegląd i charakterystyka stylów kierowania ……….19
2.2.1 Klasyczne podejście do zarządzania………. 19
2.2.2 Teleologiczne style zarządzania………. 21
2.2.3 Pozostałe style zarządzania ……….22
2.3. Kobiecy a męski styl kierowania ……….26
2.4 Ocena kształtowania się zachowań pracowników pod wpływem różnych stylów kierowania ……….28

Rozdział 3
Istota różnic kulturowych w zrządzaniu zespołem

3.1 Specyfikacja zarządzania personelem w organizacji zróżnicowanej kulturowo………. 29
3.2.Istota zarządzania międzykulturowego ……….30
3.3.Modele zarządzania międzykulturowego ……….32
3.4. Determinanty zarządzania międzykulturowego ……….36

Zakończenie ……….38
Bibliografia ……….40
Spis tabel i rysunków ……….42