Tag: polsce

Ocena efektywności procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie realizacji projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Wyzwania prawne i praktyczne związane z realizacją projektu solarnego w ramach zamówień publicznych w Polsce na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Analiza procesu zamówień publicznych w Polsce na przykładzie projektu solarnego w gminie XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Istota i zasady systemu zamówień publicznych1.1. Pojęcie systemu zamówień publicznych1.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania ustawy o zamówieniach publicznych1.3. Środki publiczne i dofinansowania 1.4. Zasady udzielania zamówień publicznych i uczciwej konkurencji Rozdział 2Tryby postępowania o udzielenie zamówień publicznych 2.1. Przetarg ograniczony i nieograniczony2.2. Zamówienia z wolnej ręki – zamówienia uzupełniające i dodatkowe 2.3. Wybór najkorzystniejszej oferty 2.3. Zawarcie umowy Rozdział 3Gmina w strukturze administracji publicznej3.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 3.2. Zadanie gminy – własne i zlecone 3.3. Struktura i organizacja gminy XYZ 3.4. Źródła dochodów gminy XYZ Rozdział 4Analiza przebiegu postępowania przetargowego na przykładzie projektu solarnego…

Transport ponadgabarytowy w Polsce na przykładzie przewozu ładunku nienormatywnego w wybranym przedsiębiorstwie XYZ

Przez administrator

WStęp…………. 5 Rozdział 1 Transport w Polsce 1.1 Podstawowe pojęcia Transportu…………. 6 1.1.1 Transport…………. 6 1.1.2 Proces transportowy i przewozowy…………. 7 1.2 Klasyfikacja transportu…………. 9 1.2.1 Klasyfikacja i podział transportu…………. 9 1.2.2 Transport Kombinowany…………. 12 1.3 Infrastruktura transportowa…………. 14 1.3.1 Pojęcie infrastruktury transportowej…………. 14 1.3.2 Specyfika infrastruktury transportowej…………. 15 1.3.3 Aktualny stan i znaczenie infrastruktury transportowej w Polsce…………. 16 1.4 Znaczenie transportu w gospodarce…………. 17 1.4.1 Rola transportu w rozwoju gospodarki w Polsce…………. 17 1.4.2 Transportochłonność – charakterystyka…………. 18 Rozdział 2 Charakterystyka transportu ponadgabarytowego 2.1 Definicja i normy w przewozach nienormatywnych…………. 20 2.1.1 Podstawowe definicje w transporcie nienormatywnym…………. 21 2.1.2…

Rozwój e-commerce w Polsce

Przez administrator

Wstęp …………2 Rozdział 1 1.1 Gospodarka tradycyjna a gospodarka elektroniczna …………5 1.2 E-commerce, e- biznes, handel internetowy- definicje………… 6 Rozdział 2 1.1 Charakterystyka sklepu elektronicznego (internetowego) …………10 1.2 Typy sklepów internetowych …………12 1.3 Zalety i wady handlu internetowego dla firm …………14 1.4 Przykłady udanych przedsięwzięć w sieci………… 19 Rozdział 3 1.1 Czym jest marketing internetowy? …………22 1.2 Marketing w sklepach internetowych …………23 1.3 Wyobrażenia klientów a rzeczywiste funkcjonowanie sklepu internetowego………… 29 Rozdział 4 1.1 Struktura rynku e-handlu w Polsce …………36 1.2 Najpopularniejsze witryny e-commerce w Polsce …………38 1.3 Przyszłość e-handlu w Polsce………… 40 Rozdział 5………… 42 Rozdział 6 …………49 Podsumowanie……………

Rozwój e-commerce w Polsce

Przez administrator

Wstęp ………..2 Rozdział 1 1.1 Gospodarka tradycyjna a gospodarka elektroniczna ………..5 1.2 E-commerce, e- biznes, handel internetowy- definicje……….. 6 Rozdział 2 1.1 Charakterystyka sklepu elektronicznego (internetowego) ………..10 1.2 Typy sklepów internetowych ………..12 1.3 Zalety i wady handlu internetowego dla firm ………..14 1.4 Przykłady udanych przedsięwzięć w sieci……….. 19 Rozdział 3 1.1 Czym jest marketing internetowy? ………..22 1.2 Marketing w sklepach internetowych ………..23 1.3 Wyobrażenia klientów a rzeczywiste funkcjonowanie sklepu internetowego ………..29 Rozdział 4 1.1 Struktura rynku e-handlu w Polsce ………..36 1.2 Najpopularniejsze witryny e-commerce w Polsce ………..38 1.3 Przyszłość e-handlu w Polsce ………..40 Podsumowanie ………..59 Bibliografia ………..61

Istota, rola i zadania Policji w Polsce

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa…………6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego…………9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski…………11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji…………15 2.2 Historia Policji w Polsce…………16 2.3 Ustawowe zadania Policji…………18 2.4 Struktura organizacyjna Policji…………31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji…………37 2.6 Korpusy i stopnie policyjne…………42 2.7 Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji…………43 Rozdział 3 Ocena wykonywanej pracy przez policjantów. 3.1 Metodologia badawcza…………48 3.2 Charakterystyka próby badawczej…………49 3.3 Ocena służby w Policji w opinii policjantów z KPP XYZ…………50 Zakońćzenie…………57 bibliografia…………58 Wykaz tabel…………60 Aneks…………61

Problemy rozwoju start-upów w Polsce w kontekście źródeł ich finansowania

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Problematyka start-upów 1.1 Pojęcie „start-up”………. 4 1.2 Typologia start-upów………. 5 1.3 Fazy cyklu życia start-upu a źródła finansowania………. 6 1.4 Przykłady start-upów w Polsce i na świecie ………. 9 1.4.1 W Polsce ………. 9 1.4.2 Na świecie………. 12 1.5 Formy organizacyjno-prawne………. 15 1.6 Ochrona własności intelektualnej ………. 17 Rozdział 2 Źródła finansowania start-upów 2.1 Akceleratory startupów………. 21 2.2 Aniołowie biznesu ………. 25 2.3 Kapitał wysokiego ryzyka- Venture Capital………. 29 2.4 Finansowanie publiczne ………. 32 2.5 Banki………. 34 2.6 Crowdfunding………. 36 Rozdział 3 Tendencje rozwojowe polskiego rynku start-upów 3.1 Wprowadzenie………. 41 3.2 Założyciele polskich startupów………. 42…

Istota, rola i zadania Policji w Polsce

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Zagadnienia ogólne dotyczące bezpieczeństwa. 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….6 1.2 Istota porządku i bezpieczeństwa publicznego……….9 1.3 Polityka zagraniczna oraz strategia bezpieczeństwa Polski……….11 Rozdział 2 Instytucja Policji. 2.1 Pojęcie Policji……….15 2.2 Historia Policji w Polsce……….16 2.3 Ustawowe zadania Policji……….18 2.4 Struktura organizacyjna Policji……….31 2.5 Umundurowanie i uzbrojenie funkcjonariuszy Policji……….37 2.6 Korpusy i stopnie policyjne……….42 2.7 Prawa i obowiązki funkcjonariuszy Policji……….43 Rozdział 3 Ocena wykonywanej pracy przez policjantów. 3.1 Metodologia badawcza……….48 3.2 Charakterystyka próby badawczej……….49 3.3 Ocena służby w Policji w opinii policjantów z KPP Drawsko Pomorskie……….50 Zakońćzenie……….57 Bibliografia……….58 Wykaz tabel……….60 Aneks……….61

Administracja rządowa w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Pojecie ogólne administracji rządowej 1.1. Pojęcie ogólne administracji………..8 1.2. Administracja państwowa………..8 1.3. Administracja rządowa………..10 1.4. Cechy administracji państwowej………..13 Rozdział II Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako naczelny organ administracyjny 2.1. Ogólna charakterystyka pozycji ustrojowej Prezydenta………..17 2.2. Zasady i tryb wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………..18 2.3. Funkcje i kompetencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………..21 2.4. Odpowiedzialność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej………..30 2.5. Akty urzędowe Prezydenta Rozdział III Rada Ministrów i administracja rządowa 3.1. Rada Ministrów………..34 3.2. Struktura Rady Ministrów………..36 3.3. Odpowiedzialność i powoływanie Rady Ministrów………..38 3.4. Zakres działania Rady Ministrów………..46 3.5. Kompetencje Rady Ministrów w zakresie stanowienia prawa………..48 Rozdział IV Prezes Rady Ministrów i ministrowie…

Wynagrodzenia w Polsce w latach 2005-2008 wg. województw

Przez administrator

Rozdział I Przepisy prawne dotyczące wynagrodzenia za pracę. 1. Wyjaśnienie pojęcia “wynagrodzenie za pracę”. 2. Rodzaje i funkcje wynagrodzeń. 3. Uregulowania prawne w zakresie wynagrodzeń. a. Obowiązujące przepisy. b. Układ zbiorowy pracy. c. Regulamin wynagradzania. d. Gwarancja i ochrona wynagrodzenia. Rozdział II Składniki wynagrodzenia 1. Obligatoryjne składniki a. Wynagrodzenie zasadnicze. b. Dodatki do wynagrodzenia. -Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. -Dodatek za pracę w porze nocnej. 2. Fakultatywne składniki. a. Premie b. Dodatki 3. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy. a. Wynagrodzenie urlopowe. b. Wynagrodzenie za czas choroby. Rozdział III Analiza wynagrodzeń w Polsce w latach 2005-2008. 1. Analiza raportów Głównego…

Zróżnicowanie płac kobiet i mężczyzn w Polsce w latach 2010-2016 – zjawisko dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Zjawisko zróżnicowania płac kobiet i mężczyzn 1. Pojęcie dyskryminacji kobiet i jej rodzaje………..6 2. Równość płci na rynku pracy w świetle prawa………..13 3. Przyczyny nierówności płacowych pomiędzy kobietami i mężczyznami………..20 Rozdział II Analiza sytuacji kobiet na rynku pracy dawniej i dziś 1. Sytuacja kobiet w Polsce przed i po transformacji ustrojowej………..24 2. Kobiety na rynku pracy po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej………..32 3. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn 2010-2016………..36 4. Porównanie sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce i niektórych państwach Unii Europejskiej………..46 Rozdział III Sytuacja kobiet w województwie śląskim. 1. Metodologia badań własnych………..53 2. Wyniki…

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1. Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce………… 5 1.2. Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP ………… 12 1.3. Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych ………… 16 1.4. Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce ………… 21 Rozdział II Znaczenie zabytku nieruchomego w prawie polskim 2.1. Prawne pojęcie zabytku nieruchomego ………… 25 2.2. Kryteria oceny zabytku ………… 29 2.3. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome ………… 32 2.4. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym ………… 35 Rozdział III System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce 3.1. Formy ochrony…

Struktura, zadania i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania Straży Granicznej w różnych stanach bezpieczeństwa 1.3. Historia formacji granicznych w Polsce 1.4. Organizacja i zadania Straży Granicznej 1.5. Struktura Straży Granicznej 1.6. Ośrodki szkolenia Straży Granicznej Rozdział II Współpraca i współdziałanie straży granicznej z innymi służbami oraz strażami państwowymi 2.1. Współpraca Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP 2.2. Współdziałanie Straży Granicznej z Policją 2.3. Współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2.4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2.5. Współdziałanie z Urzędem do spraw Repatriacji Cudzoziemców 2.6. Współdziałanie Straży Granicznej z urzędami celnymi…

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I Istota przedsiębiorstwa 1.1. Definicja i rodzaje przedsiębiorstwa ………… 4 1.2. Funkcje przedsiębiorstwa………… 7 1.3. Etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce………… 10 1.4. Fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa ………… 13 Rozdział II Rola przedsiębiorcy w gospodarce 2.1. Pojęcie i znaczenie przedsiębiorcy ………… 16 2.2. Zasady obowiązujące przedsiębiorców………… 19 2.2.1. Zasada wolności i równości prowadzenia działalności gospodarczej ………… 20 2.2.2. Zasada uczciwej konkurencji ………… 22 2.3. Klasyfikacja i zachowania przedsiębiorców na rynku ………… 25 Rozdział III Wybrane formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce v3.1. Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna – charakterystyka ………… 28 3.2. Spółki osobowe regulowane przez przepisy…

Prawny i psychologiczny wymiar adopcji dziecka w Polsce

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Adopcja w perspektywie teoretycznej 1.1. Rys historyczny adopcji ………..6 1.2. Rodzice biologiczni ………..8 1.3. Rodzice adopcyjni ………..10 1.4. Procedury i proces adopcji ………..13 1.4.1. Przyczyny odrzucenia kandydatów ………..15 Rozdział 2 Prawny wymiar adopcji w Polsce 2.1. Istota i możliwości przysposobienia ………..17 2.2.Typy przysposobienia występujące w prawie polskim ………..19 Rozdział 3 Problemy rodzicielstwa po adopcji 3.1. Adaptacja dziecka ………..27 3.2. Trudności i porażki adopcyjne ………..28 3.3. Sukces rodzicielstwa adopcyjnego……….. 31 Zakończenie ………..33 Bibliografia ………..34 Artykuły z czasopism ………..36 Akty prawne ………..37 Spis tabel i wykresów……….. 37

Używanie środków przymusu bezpośredniego przez Policję w Polsce

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Funkcjonowanie Policji w Polsce 1.1. Organizacja Policji w Polsce od odzyskania niepodległości do 1990 roku……….6 1.2. Policja w Polsce po roku 1990………17 1.3. Zadania Policji……….20 1.4.Zakres uprawnień i obowiązki policjantów……….24 Rozdział II Środki przymusu bezpośredniego i broń palna 2.1. Pojęcie środków przymusu bezpośredniego………27 2.2. Procedury oraz zasady użycia środków przymusu bezpośredniego………40 2.3. Pojęcie broni palnej i zasady jej użycia……….44 Rozdział III Przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy Policji 3.1. Przypadki przekraczania uprawnień……… 47 3.2. Odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i majątkowa policjantów……… 53 3.3. Analiza badania ankietowego……….58 3.3.1. Metodologiczne podstawy badań własnych………58 3.3.2. Wyniki badań własnych……….60 Zakończenie……… 76 Bibliografia……….79 Spis…

Stan i perspektywy hodowli odpornościowej kukurydzy w Polsce

Przez administrator

Wstęp 1. Charakterystyka kukurydzy 1.1. Ogólna charakterystyka kukurydzy 1.2. Uprawa kukurydzy w Polsce i na świecie 1.3. Wymagania plantacyjne 2. Problemy w uprawie kukurydzy – choroby/zbiory 2.1. Choroby i szkodniki w uprawie kukurydzy 2.2. Metody walki z chorobami i szkodnikami kukurydzy 3. Kukurydza – hodowla odmian odpornych 3.1. Priorytety w zakresie hodowli odmian odpornościowych 3.2. Krajowy rejestr odmian kukurydzy 3.3. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe 3.4. Odmiany kukurydzy odpornościowej – charakterystyka Zakończenie Bibliografia Spis zdjęć Spis tabel Spis rysunków

Problem samobójstw we współczesnej Polsce wśród młodzieży akademickiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I 1.1 Syndrom presuicydalny – podstawowe symptomy 1.2 Przyczyny samobójstw wśród młodzieży akademickiej – w Polsce i na świecie 1.3 Dynamika prób samobójczych wśród młodzieży akademickiej w Polsce w latach 1999-2020 1.4 Psychoedukacja w zakresie problematyki samobójstw wśród młodzieży akademickiej Rozdział II 2.1 Uzasadnienie doboru modelu badawczego 2.2 Cel, przedmiot i podmiot badań 2.3 Problemy badawcze i hipotezy robocze 2.4 Zmienne i wskaźniki do badań 2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.6 Organizacja i teren badań Rozdział III 3.1 Prezentacja osób badanych 3.2 Wiedza młodzieży akademickiej na temat samobójstw 3.3 Najczęstsze przyczyny podejmowania prób samobójczych przez młodzież akademicką…

Policja Państwowa w Polsce międzywojennej

Przez administrator

Wykaz skrótów……… 4 Wstęp……… 5 Rozdział I Unifikacja służb policyjnych w II Rzeczypospolitej Polskiej……… 9 Rozdział II Tworzenie scentralizowanej służby policyjnej na ziemiach polskich 2.1. Policja Państwowa na ziemiach Królestwa Polskiego……… 23 2.2. Policja Państwowa na terenie Galicji……… 24 2.3. Policja na Kresach Wschodnich……… 26 2.4. Policja na obszarze byłego zaboru pruskiego……… 28 2.5. Policja Województwa Śląskiego……… 30 Rozdział III Struktura i naczelne zasady organizacji Policji Państwowej 3.1. Podstawy prawne funkcjonowania Policji Państwowej……… 34 3.2. Usytuowanie ustrojowe i organizacja Policji Państwowej……… 38 Rozdział IV Policja Kryminalna i Polityczna w okresie międzywojennym 4.1. Policja kryminalna……… 49 4.2. Policja polityczna……… 54 Rozdział…

Analiza bezrobocia ze szczególnym uwzględnieniem płci żeńskiej w Polsce w latach 2011-2020

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Bezrobocie w ujęciu teoretycznym 1.1 Podstawowe pojęcia……….6 1.2 Uczestnicy rynku pracy……….8 1.3 Rodzaje bezrobocia ze względu na wybrane kryteria……….11 1.4 Główne teorie bezrobocia……….14 1.5 Pomiar bezrobocia……….16 1.6 Przyczyny i skutki bezrobocia oraz formy walki z bezrobociem……….18 Rozdział 2 Metodologia badania 2.1 Istota analizy dynamiki……….23 2.2 Równanie trendu……….23 2.3 Przyrost absolutny……….25 2.4 Indeksy indywidualne……….26 Rozdział 3 Bezrobocie kobiet w ujęciu statystycznym 3.1 Ogólna charakterystyka……….29 3.2 Charakterystyka według wybranych cech osób bezrobotnych……….29 Rozdział 4 Analiza dynamiki 4.1 Bezrobocie ogółem……….48 4.2 Zmiany w czasie z uwzględnieniem cech osób bezrobotnych……….50 Podsumowanie……….107 Bibliografia……….109 Spis tabel……….110 Spis wykresów……….117

Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce

Przez administrator

Wstęp ………… 3 Rozdział I Zagadnienia wprowadzające 1.1. Geneza prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce………… 5 1.2. Ochrona prawna zabytków nieruchomych w świetle Konstytucji RP ………… 12 1.3. Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych ………… 16 1.4. Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce ………… 21 Rozdział II Znaczenie zabytku nieruchomego w prawie polskim 2.1. Prawne pojęcie zabytku nieruchomego ………… 25 2.2. Kryteria oceny zabytku ………… 29 2.3. Indywidualne i przestrzenne zabytki nieruchome ………… 32 2.4. Zabytek nieruchomy a definicja nieruchomości w prawie cywilnym ………… 35 Rozdział III System prawnej ochrony zabytków nieruchomych w Polsce 3.1. Formy ochrony…

Struktura, zadania i funkcjonowanie Straży Granicznej w Polsce

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Straż graniczna w systemie bezpieczeństwa państwa 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa i porządku publicznego 1.2. Podstawy prawne funkcjonowania Straży Granicznej w różnych stanach bezpieczeństwa 1.3. Historia formacji granicznych w Polsce 1.4. Organizacja i zadania Straży Granicznej 1.5. Struktura Straży Granicznej 1.6. Ośrodki szkolenia Straży Granicznej Rozdział II Współpraca i współdziałanie straży granicznej z innymi służbami oraz strażami państwowymi 2.1. Współpraca Straży Granicznej z Siłami Zbrojnymi RP 2.2. Współdziałanie Straży Granicznej z Policją 2.3. Współdziałanie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2.4. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną 2.5. Współdziałanie z Urzędem do spraw Repatriacji Cudzoziemców 2.6. Współdziałanie Straży Granicznej z urzędami celnymi…

Rzecznik prasowy rządu – polityk, celebryta czy pr-owiec analiza na przykładzie rzeczników prasowych rządu w Polsce po 1989 roku

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Instytucja rzecznika prasowego 1.1. Historia oraz przyczyny powoływania rzeczników prasowych 1.2. Rzecznik prasowy – kwalifikacje oraz zakres obowiązków 1.3. Rola rzecznika prasowego w polityce Rozdział 2 Techniki PR wykorzystywane w pracy rzecznika prasowego 2.1. Sposoby komunikowania się i przekazu informacji (relacje z mediami, struktury wypowiedzi, spotkania z dziennikarzami) 2.2. Podstawy prawne udzielania informacji 2.3. Etyka w zawodzie rzecznika prasowego Rozdział 3 Rzecznicy prasowi rządu w Polsce po 1989 roku 3.2. Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych Rozdział 4 Rzecznik prasowy rządu – polityk, celebryta czy PR-owiec? 4.1. Obraz idealnego rzecznika prasowego (na podstawie działań rzeczników prasowych rządu w Polsce po…

Źródła finansowania gmin w Polsce na przykładzie gminy XYZ

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 1.2. Istota samorządu terytorialnego 1.3. Struktura samorządu terytorialnego 1.4. Samodzielność finansowa samorządu 1.5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Rozdział 2 Zasady kształtowania budżetu gminy 2.1. Pojęcie budżetu 2.2. Procedura budżetowa 2.3. Wieloletnia prognoza finansowa 2.4. Przyczyny zadłużenia się samorządu terytorialnego 2.5. Wskaźniki samodzielności gminy Rozdział 3 Źródła dochodów gminy 3.1. Pojęcie i rodzaje podatków 3.2. Pojęcie i rodzaj opłat lokalnych 3.3. Udział samorządu gminnego w podatkach budżetu państwa 3.4. Źródła niepodatkowe Rozdział 4 Analiza źródeł finansowania gmin w latach 2015-2018 4.1. Analiza dochodów gmin miejskich bez uwzględnienia miast…