Tag: polsce

Rzecznik prasowy rządu – polityk, celebryta czy pr-owiec analiza na przykładzie rzeczników prasowych rządu w Polsce po 1989 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Instytucja rzecznika prasowego 1.1. Historia oraz przyczyny powoływania rzeczników prasowych 1.2. Rzecznik prasowy – kwalifikacje oraz zakres obowiązków 1.3. Rola rzecznika prasowego w polityce Rozdział 2 Techniki PR wykorzystywane w pracy rzecznika prasowego 2.1. Sposoby komunikowania się i przekazu informacji (relacje z mediami, struktury wypowiedzi, spotkania z…

Źródła finansowania gmin w Polsce na przykładzie gminy XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Istota jednostek samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego 1.2. Istota samorządu terytorialnego 1.3. Struktura samorządu terytorialnego 1.4. Samodzielność finansowa samorządu 1.5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego Rozdział 2 Zasady kształtowania budżetu gminy 2.1. Pojęcie budżetu 2.2. Procedura budżetowa 2.3. Wieloletnia prognoza finansowa 2.4. Przyczyny zadłużenia się…

Środki przymusu bezpośredniego stosowanej przez Policję w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Środki przymusu bezpośredniego i broń palna 1.1. Pojęcie środków przymusu bezpośredniego 1.2. Rodzaje środków przymusu bezpośredniego 1.3. Broń palna i zasady jej użycia Rozdział II Zasady stosowania środków przymusu bezpośredniego przez Policję 2.1. Uprawnienia i zadania funkcjonariuszy Policji 2.2. Procedury związane z użyciem środków przymusu bezpośredniego 2.3.…

Zakładanie i prowadzenie fundacji w Polsce na przykładzie Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Fundacja i jej uregulowania prawne 1.1 Historia rozwoju fundacji w Polsce ………..6 1.2. Definicja i cechy fundacji……….. 9 1.3 Rodzaje fundacji ………..10 1.4 Fundacja a stowarzyszenie- różnice ………..12 1.5 Nadzór nad działalnością fundacji ………..13 Rozdział II Tworzenie fundacji 2.1 Podmioty uprawnione do ustanowienia fundacji……….. 16 2.2 Akt…

Technologia i aparatura cukrownicza w Polsce – początki i wyzwania współczesności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Historia cukrownictwa w Polsce 1.1 Początki produkcji cukru 1.2 Technologia produkcji 1.3 Rozmieszczenie cukrowni Rozdział II Cukrownictwo w Polsce po II wojnie światowej 2.1. Infrastruktura przemysłu cukrowniczego 2.2. Technologia produkcji 2.3. Rozwój i odbudowa potencjału produkcyjnego cukrowni. Rozdział III Organizacja przemysłu cukrowniczego i nowoczesne technologie produkcji we…

Rozwój handlu elektronicznego w Polsce na przykladzie portalu turystycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Współczesny biznes w internecie 2.1 Historia Internetu i możliwości wykorzystania w biznesie………7 2.2 Pojęcia handlu elektronicznego………16 2.3 Struktury i strategie e-handlu………22 2.4 Konkurencja między handlem tradycyjnym a e-commerce………29 2.5 Sposoby płatności w handlu elektronicznym………38 2.6 Prawne aspekty działalności polskiego handlu elektronicznego………41 Rozdział 2 Metodyka badania własnego 3.1…

Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Ewaluacja jakości kształcenia – aspekty instytucjonalne 1.1 Polska Komisja Akredytacyjna………. 7 1.2 Komisja Akredytacyjna Ukrainy ……….12 Rozdział 2 Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości 2.1 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce……….27 2.2 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym na Ukrainie ……….37 Rozdział 3 Ocena skuteczności działania systemu…

Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Polsce i na Ukrainie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1 Ewaluacja jakości kształcenia – aspekty instytucjonalne 1.1 Polska Komisja Akredytacyjna………. 7 1.2 Komisja Akredytacyjna Ukrainy ……….12 Rozdział 2 Ocena skuteczności działania systemu ewaluacji jakości 2.1 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce……….27 2.2 Ocena jakości w szkolnictwie wyższym na Ukrainie ……….37 Rozdział 3 Ocena skuteczności działania systemu…

Bezpieczeństwo portów lotniczych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………. 2 Rozdział 1 Przeznaczenie i organizacja portów lotniczych w Polsce 1.1. Porty lotnicze w systemie komunikacji osób i transportu towarów ………. 4 1.2. Infrastruktura portów lotniczych ………. 7 1.3. Funkcje i zadania portów lotniczych ………. 11 1.4. Personel portów lotniczych ……….17 1.5. Cywilne porty lotnicze w Polsce ……….…

Marketing sportowy w Polsce na przykładzie klubu KKS Lech Poznań Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział 1 Marketing oraz promocja w sporcie 1.1 Cechy oraz specyfika ……….. 5 1.2 Znaczenie marki w sporcie ……….. 8 1.3 Sponsoring jako forma promocji ……….. 12 Rozdział 2 Charakterystyka rynku w Polsce oraz socjotechnik wykorzystywanych w kampaniach promocyjnych 2.1 Charakterystyka Lotto Ekstraklasy jako ligi ……….. 15…

Dyskryminacja na tle rasowym w Polsce i na świecie – pojęcie ogólne Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1 Zagadnienia związane z rasizmem 1.1. Rasizm, dyskryminacja rasowa………..3 1.2. Apartheid i segregacja rasowa jako przejawy dyskryminacji i uprzedzeń………..6 1.3. Rasy, klasyfikacje ras ludzkich………..16 Rozdział 2 Zachowania przedstawiające rasizm 2.1. Przejawy rasizmu………..22 2.2. Sposoby i formy przeciwdziałania oraz państwowa ochrona prawna………..25 2.3. Instytucje oraz programy przeciwdziałające dyskryminacji ………..…

Zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej w polsce – szanse rozwoju kariery na przykładzie wydziału realizacji umów międzynarodowych ZUS w Warszawie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Zakład Ubezpieczeń Społecznych – charakterystyka i cechy szczególne w stosunku do innych pracodawców 1. Charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji administracji publicznej……….. 6 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako pracodawca ………..14 3. Porównanie zatrudnienia w administracji publicznej i administracji prywatnej ………..16 Rozdział II Kariera zawodowa osób zatrudnionych w…

Kredyty jako forma finansowania działalności gospodarczej w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Formy finansowania działalności gospodarczej 1.1. Istota i formy finansowania……… 5 1.2. Kapitał własny……… 7 1.3. Kapitał obcy ………11 Rozdział 2 Istota i klasyfikacja kredytu 2.1. Pojęcie i rodzaje kredytów ………16 2.2. Funkcje kredytów……… 21 2.3. Procedura pozyskiwania kredytów……… 23 2.4. Zabezpieczenia kredytów ………28 Rozdział 3 Porównanie ofert…

Rola sądownictwa administracyjnego w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Istota i cel sądownictwa administracyjnego……… 8 Rozdział II Odnowienie sądownictwa administracyjnego w latach 80 XX w………. 17 Rozdział III Rozszerzenie kompetencji sądownictwa w wyniku nowelizacji z 1990 r ………34 Rozdział IV Ustawa o NSA z 1995 r………. 45 Rozdział V Zmiany w ustroju sądownictwa administracyjnego wynikające z…

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Ogólne właściwości transportu materiałów niebezpiecznych 1.1 Transport materiałów niebezpiecznych jako zjawisko gospodarcze ……….5 1.2 Charakterystyka podstawowych aktów prawnych regulujących drogowy transport materiałów niebezpiecznych ……….11 1.3 Wnioski 18 Rozdział 2 Drogowy transport materiałów niebezpiecznych jako źródło zagrożeń dla środowiska naturalnego w Polsce 2.1. Przyczyny powstawania zagrożeń ……….21 2.2…

Transport wartości pieniężnych w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podatność transportowa ładunków 1.1.Podatność naturalna. 1.2.Podatność techniczna. 1.3.Podatność ekonomiczna Rozdział 2 Podstawowe zasady w transporcie wartości pieniężnych 2.1.Przepisy prawa dotyczące transportu pieniędzy 2.2. Zasady budowania konwoju 2.3. Organizacja przewozu Rozdział 3 Rozwiązania techniczne i technologiczne wykorzystywane w transporcie wartości pieniężnych w Polsce 3.1. Rozwiązania teletechniczne stosowane w…

Rynek kurierski w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Charakterystyka branży usług kurierskich, ekspresowych i paczkowych 1.1. Istota i definicja KEP………. 6 1.2. Podział i struktura usług KEP………. 12 1.3. Zróżnicowanie podmiotów na rynku KEP………. 21 Rozdział II Rynek usług kurierskich w Polsce 2.1. Historia rozwoju branży KEP………. 25 2.2. Uwarunkowania legislacyjne………. 31 2.3. Tendencje rozwojowe…

Biblioteki w średniowiecznej Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział I Historia Biblioteki Jagiellońskiej 1.1. Rys historyczny Biblioteki Jagiellońskiej (dzieje, budowa) ……….5 1.2. Najcenniejsze zbiory Biblioteki Jagiellońskiej ……….11 1.3. Fundatorzy Biblioteki Jagiellońskiej ……….16 Rozdział II Dzieje bibliotek klasztornych w Polsce średniowiecznej 2.1. Biblioteki klasztorów cysterskich w okresie średniowiecza ……….19 2.2. Biblioteka klasztoru kanoników regularnych św. Augustyna w Żaganiu……….…

System ubezpieczeń społecznych w Polsce i Europie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Pojęcie i rodzaj ubezpieczeń 1.1. Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń społecznych……….. 4 1.2. Funkcje ubezpieczeń społecznych ………..7 1.3. Zasady ubezpieczeń społecznych……….. 13 1.4. Pojęcie i klasyfikacja systemów ubezpieczeń społecznych ………..17 Rozdział II Procedura zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne 2.1. Zgłoszenie do ZUS-u i wyrejestrowanie ………..29 2.2. Przebieg…

Spam i ochrona przed spamem w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Internet jako kanał komunikacji marketingowej 1.1 Zarys historii Internetu………. 5 1.2 Znaczenie Internetu jako kanału komunikacji marketingowej………. 7 1.3 Marketing bezpośredni ……….14 1.4 Reklama w Internecie ……….19 Rozdział II Spam 2.1 Pojęcie i geneza spamu………. 25 2.1.1 Obszary funkcjonowania spamu ……….28 2.2 Marketingowe wykorzystanie spamu………. 29 2.2.1…

Miejsce i rola funduszy europejskich w rozwoju rolnictwa w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Rolnictwo w Polsce 1.1 Wsparcie unijne dla rolnictwa………. 6 1.1.1 Podstawy prawne wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej………. 6 1.1.2 Wsparcie UE dla rolnictwa w Polsce przed 2007 roku ……….8 1.2 Analiza sytuacji rolnictwa polskiego………. 9 1.2.1 Struktura rolnictwa polskiego ……….9 1.2.2 Szanse rolnictwa polskiego w związku z…

Kształtowanie wizerunku marki na przykładzie firmy IKEA w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Znaczenie promocji w kreowaniu wizerunku 1.1. Pojęcie promocji i promotion mix ……..5 1.2. Funkcje promocji…….. 9 1.3. Zachowania konsumentów na rynku…….. 12 Rozdział II Marka i jej znaczenie na rynku 2.1. Pojęcie i istota marki ……..18 2.2. Znaczenie marki jako narzędzia kreowania sprzedaży…….. 21 2.3. Sposoby kreowania…