Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp………… 3

Rozdział I
Istota przedsiębiorstwa

1.1. Definicja i rodzaje przedsiębiorstwa ………… 4
1.2. Funkcje przedsiębiorstwa………… 7
1.3. Etapy zakładania działalności gospodarczej w Polsce………… 10
1.4. Fazy funkcjonowania przedsiębiorstwa ………… 13


Rozdział II
Rola przedsiębiorcy w gospodarce

2.1. Pojęcie i znaczenie przedsiębiorcy ………… 16
2.2. Zasady obowiązujące przedsiębiorców………… 19
2.2.1. Zasada wolności i równości prowadzenia działalności gospodarczej ………… 20
2.2.2. Zasada uczciwej konkurencji ………… 22
2.3. Klasyfikacja i zachowania przedsiębiorców na rynku ………… 25


Rozdział III
Wybrane formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

v3.1. Przedsiębiorca jednoosobowy i spółka cywilna – charakterystyka ………… 28
3.2. Spółki osobowe regulowane przez przepisy prawa handlowego ………… 31
3.3. Spółki kapitałowe ………… 34
3.4. Fundacje jako jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ………… 36
3.5. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ………… 39
3.6. Kryteria wyboru właściwej formy prawnej działalności gospodarczej………… 42


Rozdział IV
Potencjalne źródła finansowania prowadzonej działalności gospodarczej

4.1. Kredyty bankowe ………… 47
4.2. Umowa leasingu ………… 50
4.3. Umowa franczyzy ………… 53
4.4. Środki finansowe z Unii Europejskiej ………… 56
4.5. Środki z Funduszu Pracy i Powiatowego Urzędu Pracy ………… 59
4.6. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………… 62


Zakończenie ………… 65
Bibliografia………… 66
Spis tabel i rysunków ………… 73