Mass media w systemie kontroli administracji publicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział 1
Kontrola administracji publicznej

1.1 Pojęcie i etapy kontroli w nauce administracji………. 3
1.2. Kontrola a controlling, nadzór, audyt………. 6
1.3. Akty prawne dotyczące kontroli i nadzoru nad administracją publiczną ……….9
1.4. Kryteria/ cechy kontroli administracji………. 12
1.5. Rodzaje kontroli administracji publicznej………. 15
1.6. Cele kontroli 19


Rozdział 2
System medialny w Polsce

2.1. Akty normatywne regulujące rynek medialny………. 23
2.2. Status mediów publicznych i prywatnych ……….27
2.3. Funkcje mediów ……….30
2.4. Dziennikarstwo śledcze jako sposób na dociekanie prawdy………. 35
2.5. Instytucje sprawujące nadzór nad działalnością mediów ……….38


Rozdział 3
Media relations w obszarze administracji publicznej

3.1. Regulacje prawne dotyczące dostępu do informacji publicznej ……….42
3.2. Polityka informacyjna administracji ……….46
3.3. Koegzystencja mediów masowych i administracji………. 49
3.3.1. Korzyści ……….49
3.3.2. Zagrożenia ……….54
3.4. Media jako podmiot kontrolujący ……….59


Zakończenie………. 62
Bibliografia………. 63
Spis tabel i rysunków ……….70

Oceń