Zatrudnienie w instytucjach administracji publicznej w polsce – szanse rozwoju kariery na przykładzie wydziału realizacji umów międzynarodowych ZUS w Warszawie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Zakład Ubezpieczeń Społecznych – charakterystyka i cechy szczególne w stosunku do innych pracodawców

1. Charakterystyka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako instytucji administracji publicznej……….. 6
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako pracodawca ………..14
3. Porównanie zatrudnienia w administracji publicznej i administracji prywatnej ………..16


Rozdział II
Kariera zawodowa osób zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych względem wybranych instytucji – perspektywa porównawcza

1. Zatrudnienie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – cechy charakterystyczne i możliwości rozwoju kariery……….. 24
1.1. Zasady wynagrodzeń w ZUS ………..28
2. Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia w sektorze administracji publicznej i sektorze prywatnym……….. 28
3. Rozwój zawodowy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ………..35


Rozdział III
Metodologia przeprowadzonych badań własnych

1. Cel i przedmiot badań własnych……….. 43
2. Problemy i hipotezy badawcze……….. 44
3. Metodyka przeprowadzonych badań własnych……….. 45


Rozdział IV
Rozwój kariery w administracji publicznej na przykładzie pracowników wydziału realizacji umów międzynarodowych w ZUS-IE

1. Opis terenu badań ………..47
2. Charakterystyka badanej populacji ………..47
3. Analiza wyników badania własnego ………..49


Podsumowanie ………..62
Bibliografia ………..64
Wykaz tabel, wykresów i rysunków……….. 68
Aneks ………..70

Oceń