Źródła finansowania gmin w Polsce na przykładzie gminy XYZ

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Istota jednostek samorządu terytorialnego

1.1. Pojęcie samorządu terytorialnego
1.2. Istota samorządu terytorialnego
1.3. Struktura samorządu terytorialnego
1.4. Samodzielność finansowa samorządu
1.5. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

Rozdział 2
Zasady kształtowania budżetu gminy

2.1. Pojęcie budżetu
2.2. Procedura budżetowa
2.3. Wieloletnia prognoza finansowa
2.4. Przyczyny zadłużenia się samorządu terytorialnego
2.5. Wskaźniki samodzielności gminy

Rozdział 3
Źródła dochodów gminy

3.1. Pojęcie i rodzaje podatków
3.2. Pojęcie i rodzaj opłat lokalnych
3.3. Udział samorządu gminnego w podatkach budżetu państwa
3.4. Źródła niepodatkowe

Rozdział 4
Analiza źródeł finansowania gmin w latach 2015-2018

4.1. Analiza dochodów gmin miejskich bez uwzględnienia miast na prawach powiatu
4.2. Charakterystyka gminy XYZ
4.3. Analiza dochodów własnych w gminie XYZ
4.4. Analiza dochodów obcych w gminie XYZ.
4.5. Samodzielność gminy XYZ

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów