Logistyka zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście ABC

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp………..5

Rozdział 1
Charakterystyka odpadów komunalnych i gospodarka nimi

1.1. Pojęcie i podstawowe cechy odpadów komunalnych………..7
1.2. Klasyfikacja odpadów komunalnych………..10
1.3. Prawa i obowiązki organów gmin w zakresie gospodarki odpadami………..15

Rozdział 2
Zagospodarowanie odpadów komunalnych w mieście ABC.

2.1. Charakterystyka miasta ABC………..26
2.2. System zarządzania odpadami komunalnymi w ABC………..29

Rozdział 3
Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych i Analiza SWOT systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w mieście ABC

3.1. Wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych dla miasta ABC………..41
3.2. Mocne i słabe strony systemu………..47
3.3. Szanse i zagrożenia systemu………..49

Zakończenie………..54
Spis literatury………..55
Spis ustaw………..55
Spis stron internetowych………..56
Spis tabel………..57
Spis rysunków………..58

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto