Fundusze unijne jako źródło finansowania rozwoju lokalnego na przykładzie gminy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp ……….2

Rozdział I
Potrzeby rozwojowe dziecka w wieku wczesnoszkolnym

1.1. Rozwój fizyczny i potrzeby z nim związane………. 5
1.2. Rozwój intelektualny ……….12
1.3. Rozwój społeczny i emocjonalny……….19
1.4. Zmiany potrzeb dziecka w wieku wczesnoszkolnym ……….24

Rozdział II
Cele i zadania edukacji wczesnoszkolnej w świetle literatury przedmiotu

2.1. Ogólna charakterystyka edukacji wczesnoszkolnej ……….27
2.2. Cele edukacji w klasach 1-3 ……….30
2.3. Możliwości edukacyjne dziecka w okresie wczesnoszkolnym ……….41
2.4. Oczekiwania względem dziecka ……….44

Rozdział III
Badania własne

3.1. Metodologia badań ……….50
3.2. Analiza wywiadów ……….56
3.3. Wnioski z badań ……….65

Zakończenie ……….69
Bibliografia ……….71
Spis tabel, wykresów, rysunków ……….75