Leasing i kredyt jako źródło finansowania przedsiębiorstw

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Inwestycje i ich źródła finansowania

1.1. Inwestycje – istota i znaczenie dla działalności przedsiębiorstw
1.2. Podstawowe źródła finansowania działalności podmiotów ………..7
1.2.1. Wewnętrzne finansowanie działalności ………..7
1.2.2. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału ………..9
1.4. Nowoczesne sposoby finansowania inwestycji……….. 14

Rozdział II
Leasing i uwarunkowania jego wykorzystania jako źródło finansowania

2.1. Geneza, istota i rozwój leasingu na świecie ………..16
2.2. Uregulowania prawne leasingu na świecie i w Polsce ………..18
2.3. Podstawowe formy leasingu i ich charakterystyka……….. 21
2.3.1. Leasing operacyjny i finansowy ………..21
2.3.2. Leasing bezpośredni i pośredni ………..22
2.3.3. Leasing dóbr konsumpcyjnych, inwestycyjnych i unikatowych ………..22
2.3.4. Klasyfikacja leasingu ze względu na opłaty leasingowe ………..23
2.3.5. Inne formy leasingu ………..24
2.4. Wymogi umów i dokumentacja transakcji leasingowych ………..24
2.5. Ewidencja i podatkowe aspekty leasingu ………..25

Rozdział III
Kredyt i uwarunkowania jego wykorzystania jako źródło finansowania

3.1. Istota kredytu i kredytowania ………..27
3.2. Uregulowania prawne kredytowania przedsiębiorstw ………..28
3.3. Rodzaje kredytów i formy ich zabezpieczenia ………..30
3.4. Podatkowe aspekty uzyskania kredytu ………..32

Rozdział IV
Porównanie kredytu i leasingu jako źródła finansowania

4.1. Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa – zalety i wady leasingu ………..33
4.2. Kredyt jako źródło finasowania przedsiębiorstwa – zalety i wady ………..34
4.3. Analiza najbardziej dostępnych źródeł finansowania – leasing czy kredyt? ………..35

Rozdział V
Porównanie ofert leasingu i kredytu bankowego

5.1. Leasing pojazdów……….. 40
5.2. Sprzęt komputerowy ………..45

Zakończenie……….. 49
Bibliografia ………..51