Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Kredyt i rynek nieruchomości mieszkalnych jako kategorie ekonomiczne

1.1 Charakterystyka rynku nieruchomości
1.2 Rynek nieruchomości mieszkalnych w Polsce w latach 2010-2019
1.3 Pojęcie i klasyfikacja kredytów

Rozdział 2
Kredyt hipoteczny w PLN jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych

2.1 Kredyt hipoteczny w PLN i jego istota
2.2. Kredyt hipoteczny w walucie obcej i jego istota

Rozdział 3
Znaczenie kredytu w finansowaniu zakup nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na przykładzie banku PKO BP

3.1. Pakiet usług kredytowych świadczonych przez PKO BP SA w ofercie dla klientów rynku mieszkaniowego
3.2. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Oceń