Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Międzynarodowe planowanie podatkowe

1.1.Pojęcie podatku
1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe
1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych
1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe


Rozdział II
Kryteria wyboru raju podatkowego

2.1.Stabilność polityczna i gospodarcza
2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych
2.3.Położenie geograficzne. Infrastruktura
2.4.Rynek wewnętrzny
2.5.System podatkowy
2.5.1. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.5.1.1.Raje podatkowe związane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
2.5.1.2.Raje podatkowe nie związane umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania


Rozdział III
Zastosowanie rajów podatkowych w międzynarodowym planowaniu podatkowym

3.1. Barbados
3.2.Jersey
3.3. Konfederacja Szwajcarska
3.4. Księstwo Lichtenstein
3.4 Księstwo Monako
3.5 Republika Cypru
3.6 Wielkie Księstwo Luksemburga.
3.7. Wyspy Men


Podsumowanie
Bibliografia