Zarządzanie magazynem części zamiennych z wykorzystaniem telematyki

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Magazyn – podsystemem logistycznym

1.1 Definicje i funkcje magazynów
1.2 Rodzaje magazynów, ich przeznaczenie i struktura
1.3 Różnorodność magazynów, specyfikacja obiektów i funkcjonowanie

Rozdział II
Telematyka

2.1 Geneza telematyki
2.2 Etapy rozwoju telematyki
2.3 Tendencje rozwojowe telematyki (w Polsce i UE)

Rozdział III
Zarządzanie magazynem części zamiennych z wykorzystaniem telematyki

3.1 Systemy i procesy telematyki w magazynach części zamiennych
3.2 Stosowanie automatycznej identyfikacji w magazynach części zamiennych
3.2 Kierunki zmian w magazynowaniu części zamiennych

Zakończenie
Bibliografia