Wpływ systemu zarządzania jakością na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

16 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Teoretyczne podstawy zarządzania jakością

1.1. Pojęcie i istota zarządzania jakością
1.2. Formy zarządzania jakością
1.3. Systemy zarządzania jakością
1.4. Audyt i jego znaczenie
1.5. Wnioski

Rozdział 2
Charakterystyka podmiotu badawczego

2.1. Geneza i rozwój przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Produkty przedsiębiorstwa
2.3. Bariery i problemy w zarządzaniu jakością

Rozdział 3
Kształtowanie systemu zarzadzania jakoscia w badanym podmiocie

3.1. Analiza stanu aktualnego zarządzania jakością
3.2. Prezentacja możliwości poprawy jakości
3.3. Wnioski

Zakończenie
Bibliografia