Kształtowanie się i rozwój białoruskiej państwowości. 4/5 (8)

7 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………1

Rozdział 1.
Droga do niepodległości……….3

1.1. Pierestrojka……….3
1.2. Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich……….14

Rozdział 2.
Niepodległość……….18

2.1. Konstytucje……….18
2.2. System władzy……….34
2.3. Partie polityczne……….42
2.4. Aleksander Łukaszenko………44


Rozdział 3.
Problemy białoruskiej państwowości………48

3.1. Swobody obywatelskie……….48
3.2. Opozycja i jej stosunek do niepodległości……….52
3.3. Integracja z Rosją – zmierzch suwerenności……….76


Zakończenie………84
Bibliografia 84

Oceń